ALF RAGNAR NIELSSEN: Boklansering

25 januar 2022

ALF RAGNAR NIELSSEN: Boklansering 4. februar – 10. mars 2022. Alf Ragnar Nielssens bok Samisk fortid i Lofoten lanseres i Moskenes, Vestvågøy og Vågan som en del av feiringen rundt samenes nasjonaldag. Lanseringsserien vil fortsette inn i mars 2022.

I Samisk fortid i Lofoten framlegger Alf Ragnar Nielssen for første gang den samiske historien i Lofoten på en samlet og oversiktlig måte. I dag oppfattes Lofoten i hovedsak som ikke-samisk. Før 1900 var Lofoten derimot en integrert del av det kystsamiske Norge, et aspekt som i dag er lite kjent og nesten ikke beskrevet i faglitteraturen. Dette er en viktig og ukjent del av nordnorsk og norsk historie, som for første gang presenteres samlet for en større offentlighet.

Vi inviterer til å møte forfatteren personlig og høre en presentasjon av boka. Etterpå blir det enkel servering og samtale. Arrangementene er gratis, men billetter for de første arrangementene må bestilles på Museum Nords nettside pga. smitteverntiltak.

ALLE ER VELKOMMEN!

4. februar 2022

Reine Kultursenter, Kirkeveien 38, kl. 16.00 (30 seter)

5. februar 2022

Lofotr Viking Museum, Borg. I auditoriet/filmsalen, kl. 16.00 (50 seter)

6. februar 2022

Galleri Espolin, Storvågan, 2 arrangementer: kl. 12.00 og kl. 13.30 (20 seter på hvert arrangement). Inngår i markeringen av samenes nasjonaldag i Vågan.

9. februar 2022

Vågan Bibliotek, Svolvær: kl. 18.00

10. februar 2022

Sortland Museum og Sortland Bibliotek, Kulturfabrikken: kl. 19.00

23. februar 2022

Stormen Kulturhus, Bodø

28. februar 2022

Árran lulesamisk senter: kl. 19.00

10. mars 2022

Leknes bibliotek: kl. 18.00


Bakgrunn

Det er med glede at Museum Nord presenterer Alf Ragnar Nielssens bok Samisk fortid i Lofoten

Boka er et viktig bidrag i den helhetlige kartlegginga av samenes historie i Norge. Nå faller på mange måter den siste brikken i puslespillet om samisk fortid på de ytre øyene i nordre Nordland og Sør-Troms på plass. Det har tidligere kommet framstillinger av samenes historie på Senja, Hinnøya og i Vesterålen – aller sist boka Samene ved storhavet av Johan Borgos, som Orkana forlag utga i 2020. Men Lofoten har lenge glimret med sitt fravær.

Går vi et hundreår eller flere tilbake i tid, var Lofoten faktisk en integrert del av Sameland, med både sjøsamer og reindriftsnæring. Forfatteren har benyttet en flerfaglig tilnærming, med skriftlige kilder, arkeologi, stedsnavn og muntlig tradisjon som byggesteiner. Boka bidrar også til kunnskap om handelsforbindelser mellom samer og nordmenn, samt samisk deltakelse i Lofotfisket. Den vil derfor ha spesiell betydning for formidling av kyst- og fiskerihistorie ved de lokale avdelingene til Museum Nord gjennom vårt kulturprogram og også for det kommende SKREI-senteret i Storvågan.

En bred presentasjon av Lofotens samiske historie

Det har vært en glede for Museum Nord å arbeide med Alf Ragnar Nielssen og Orkana forlag om utgivelsen. Etter et langt samarbeid har vi nådd et mangeårig mål. Bakgrunnen for utgivelsen var et ønske fra MUSAM (Museumssamarbeidet i Lofoten) om et populærvitenskapelig hefte. Dette ble aldri utgitt, og manuset er i stedet utvidet til denne mer grunnleggende framstillinga.  

Vi håper at denne nye og brede presentasjonen av Lofotens samiske historie vil stimulere til debatt om den etniske historien i regionen. Boka er for alle som har interesse av samisk historie i Norge. Vi har lagt stor vekt på at teksten skal være lettlest med mange illustrasjoner og dermed tilrettelagt for et bredt publikum.

Boka er den andre utgivelsen i Museum Nords skriftserie. Vi takker Orkana forlag for godt samarbeid gjennom mange år. Vi ønsker også å takke Nordland fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Sametinget og Norsk kulturråd for økonomisk støtte til utgivelsen. 

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er den 6. februar. Lanseringsprogrammet for Samisk fortid i Lofoten arrangeres rundt denne viktige dagen. I Vågan har flere aktører gått sammen for å organisere et stort åpent arrangement, blant annet Nordnorsk Kunstnersenter, kunst- og filmhøgskolen i Kabelvåg, Museum Nord og mange andre.

Flere nyheter

pangstart på sommerseongen!

Pangstart på sommersesongen: Sortland Museum åpnet sommersesongen lørdag 15. juni med besøk av ca 150 gjester!

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.