Markedsundersøkelse om Narvik Museum

28 april 2022

Åshild Larsen og Andreas Enoksen gjennomfører en markedsundersøkelse i forbindelse med studiet sitt «Opplevelsesbasert reiseliv» hos Nordland fagskole, og har Narvik Museum som case.

Vi setter stor pris på hvis du tar deg noen minutter til å svare på undersøkelsen!

Lenke til undersøkelsen finner du ved å klikke her.

Flere nyheter

Living on the Edge forprosjekt

Forprosjektet Living on the Edge går snart mot slutten. Er du en kulturinstutisjon eller havforskningsinstitutt og er interessert i et fullprosjekt – ta gjerne kontakt!

Opplæring i registrering av gjenstander

Forvaltning av gjenstander er en av flere viktige arbeidsoppgaver som museene har. Denne uken er det opplæring i Narvik.

Seminar Gerhard Schøning 300 års jubileum

Under seminaret om Gerhard Schøning får vi høre mer om liv og virke og betydningen han har hatt for forskningen. 14. mai kl. 11:00–18:00