Prosjektleder for SKREI

11 juli 2022

Jens-Henrik Andersen blir prosjektleder for SKREI – en historisk satsing på fortellingen om skreifisket.

Museum Nord har gleden av å fortelle at Jens-Henrik Andersen er ansatt som prosjektleder for SKREI, det nasjonale senteret i Lofoten som skal formidle lofotfisket og skreiens betydning. Han skal ha det overordnede prosjektlederansvaret for etableringen av SKREI, og starter arbeidet 1. august. Stillingen er et 3,5 årig engasjement og Andersen vil gå inn i resten av SKREI-teamet i Museum Nord.

Andersen har en omfattende erfaring fra arbeid med etableringer av en rekke opplevelesesarenaer og kulturbygg i hele Norge. Han er opprinnelig trønder, men kom til Lofoten i 2007 for å bygge og drive Lofoten kulturhus i Svolvær.

– Jens-Henrik har en bred erfaring fra sammenlignbare etableringer, og i tillegg kjenner han Lofoten godt. Vi er sikre på at han vil tilføre mye til SKREI-prosjektet og er glad for å få ham med på laget, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord.

Museum Nord vil i de nærmeste år, i samarbeid med Skrei Eiendom AS, utvikle og realisere SKREI-prosjektet i det historiske Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. SKREI omfatter etablering av et stort nybygg, Otolitten, med blant annet utstillinger, serveringstilbud, formidlingsarenaer og magasiner for museets samlinger. I tillegg skal Museum Nords avdelinger på stedet, Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, oppgraderes og fornyes. Infrastruktur og landskap skal tilrettelegges for flere brukere og hele området med bygninger utvikles til en helhetlig attraksjon for et betydelig antall besøkende. SKREI vil bli en attraktiv helårsdestinasjon og skape nye arbeidsplasser.

Andersen ser fram til å ta fatt på oppgaven:

– Det handler mye om å få helheten til å bli god i et sånt prosjekt, der ulike formidlingsaktiviteter, serveringstilbud, utstillinger og opplevelser skal spille sammen. Å se det totale bildet og ha god oversikt er essensielt, og jeg tror jeg kan bidra til det, sier han.

Han er også personlig engasjert i SKREI sine mål om å løfte fram fortellingene om lofotfisket spesielt og kystkulturen generelt:

– Det er på tide at vi får realisert dette prosjektet. SKREI skal fortelle om det som er en stor del av grunnlaget for Norges rikdom, kultur og tradisjoner. Fisk har vært en av Norges aller viktigste eksportvarer gjennom historien, og kommer til å være det i framtida. Museum Nord har allerede gjort et imponerende arbeid med prosjektet, og jeg er takknemlig og ydmyk over å få være en del av dette.

Om SKREI

Ingen næring har satt så dype spor i vår kultur gjennom så mange århundrer som Lofotfisket – det store vinterfisket. Skreien gyter fra Møre-kysten til Finnmark, og fisket har tradisjonelt foregått i de samme områdene, men lofotfisket har inntatt en særstilling med gjennomgående flest deltakere og størst fangst. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en periode av vår historie på over 500 år.

Den eneste bydannelsen i Nord-Norge fra middelalderen er «Gamle Vågar» i Kabelvåg, og her kan vi peke på et arnested for denne kommersialiseringen av tørrfiskhandelen på 1100-tallet. Tuftene ligger der den dag i dag og er fredet som et kulturminneområde av nasjonal verdi.

For å formidle denne historien har Museum Nord og Vågan kommune tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for lofotfisket og skreiens betydning for Norge i fortid, nåtid og framtid. Planen omfatter et kunnskapssenter av høy kvalitet som kan formidle alle relevante emner innenfor både naturfag og kunst- og kulturhistoriske fagområder i vid forstand. Senteret skal synliggjøre sammenhengen mellom mennesket og en fantastisk fornybar ressurs.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Direktør Museum Nord
Geir Are Johansen
geir.are.johansen@museumnord.no
Tlf: 90872950

Prosjektleder SKREI
Jens-Henrik Andersen
Tlf: 90164916

Les mer om SKREI

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

Besøk museene i Storvågan

Galleri Espolin

Galleri Espolin huser en høvding innen norsk kunst. La deg berøre av kunstneren Kaare Espolin Johnsons uttrykkskraft i hans direkte og poetiske skildringer av kystkulturen i nord.

Lofotmuseet

Væreiergården fra 1815 ligger på et av de best bevarte historiske stedene i Lofoten. Lær om lofotfiskets historie og se rorbuer og naust med tradisjonelle trebåter. Historisk hage og naturskjønne omgivelser.

Lofotakvariet

Et møte med livet i Lofot-havet. Skrei, kveite, krabber, sei og hyse – disse og mange flere møter du i akvariet. Mating av sel og oter til faste tidspunkter. Kafè.

Flere nyheter

The Arctic Run – Ei Helg Fylt med Løpeglede og Fellesskap

Ei helg fylt med god stemning, fellesskap og løpeglede.

Snart klart til byggestart

Arbeidet med tomta til Otolitten går radig fremover og det er ikke lenge før det er klart for byggestart.

Sommeren 2024 hos museene

Våre museer er klare til å ta i mot deg og din familie og venner til hyggelige sommerdager i Ofoten, Lofoten og Vesterålen! Her har vi samlet sammen nyttig informasjon som er kjekt å ha med på turen.