Norge leder rekordstort klimaprosjekt

20 juli 2022

EU gir nå 270 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal bedre distriktenes evne til å håndtere klimaendringene. Klimaprosjektet Resist er ledet av SINTEF, og er den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt noensinne.

«Vi er både glade og stolte for at for at RESIST-prosjektet blir realisert. Vi ser dette som en stor anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har skaffet oss gjennom blant annet samarbeidet med Vesterålen. Den digitale modellen vil gi interessenter mulighet til å ta mer informerte og presise beslutninger og estimere virkningen av disse beslutningene,» sier Odd Are Svensen, forskningssjef i SINTEF.

Formålet med Resist er å benytte teknologi, innovasjon og vitenskap til å utvikle regioner som vil forbli bærekraftige i møte med klimaendringene. Dette skal skje ved å gjennomføre storskala utprøvinger av innovasjoner for klimatilpasning i 12 regioner og overføre kunnskap og innovative løsninger mellom regionene. Prosjektet har et totalbudsjett på 26,6 millioner euro, ca 270 millioner kroner, og er et samarbeidsprosjekt med 56 partnere fra EU, Norge og Ukraina over en femårsperiode.

«Prosjektet er et viktig bidrag for SINTEFs strategi for å støtte FN bærekraftsmål og vil bidra til at lokalsamfunn og næringsliv bedre kan møte klimaendringene. Prosjektet er et eksempel hvordan SINTEF kan bidra med digital teknologi som kan brukes til endring og beslutningsstøtte for å redusere konsekvensene av klimaendringen,» sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF.

Vesterålen bliR spydspiss

Norske partnere vil spille en nøkkelrolle i RESIST, og Vesterålen er en av de 12 regionene. RESIST vil bygge videre på arbeidet i GaiaVesterålen, en forskningssatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn. Sammen med SINTEF har aktører i Vesterålen i flere år arbeidet med teknologiutvikling, samt mobilisering av lokalsamfunnet for å tilpasse seg klimaendringene.

«Dette er fantastiske nyheter og vil ha stor betydning for Vesterålen. Som kystkommuner er Vesterålen i stor grad avhengig av havet både når det gjelder fiskeri og turisme. Gjennom RESIST får Vesterålen ta del i et viktig prosjekt som både kan si noe om og komne med løsninger på fremtidens klimautfordringer,» sier Hugo Jacobsen leder i Vesterålen Regionråd.

Vesterålen regionråd er partner i RESIST, sammen med GaiaVesterålen/Lofotr Næringsdrift AS og Andfjord Salmon AS.


«Vi i Andfjord Salmon er svært fornøyd med å være en del av dette prosjektet. Som lokal næringsaktør i Vesterålen, hvor målsetting er sterkt forankret i bærekraft, ønsker vi å bidra til å samle og dele viktig data for å imøtekomme fremtidens klimaforandringer. Vi skal være en del av løsningen på det grønne skiftet,» sier Stig Pettersen, prosjektleder i Andfjord Salmon.

RESIST vil få stor betydning for lokalsamfunnet i Vesterålen framover. GaiaVesterålen-plattformen vil videreutvikles for å vise frem virkning av klimaendringer og bidra til at lokalsamfunnet, både privat og offentlig sektor, samt husholdningene blir mer miljøvennlige og slutter opp om miljøkontrakten som står sentralt i GaiaVesterålen.

«Vi har alltid levd av og med naturen og det må vi sørge for at vi kan gjøre i framtida også, fordi verden er i forandring. Jeg tror regioner som Vesterålen har en viktig rolle å spille i å stoppe klimaendringene, menn også i å spre kunnskap om klimatilpasning. Gjennom Resist vil vi utvikle et verktøy som kan hjelpe oss i å planlegge bedre for et endret klima i framtida, sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaVesterålen.

RESIST-prosjektet har fått EU-midler gjennom Horizon Europe-programmets «EU Mission Adaptation to Climate Change». Dette er et av de første prosjektene fra dette programmet, og er en av de største prosjektene som er finansiert av Horizon programmet som er ledet av norsk partner.

Flere nyheter

Årets Museum er….

Norges Museumsforbund deler hvert år ut prisen «Årets Museum». Hurtigrutemuseet er i 2024 ett av 3 nominerte museum.

styret på studietur

I forrige uke var Museum Nords styre og ledelse på studietur i Ofoten, med møter og tur til Katterat, Kiruna og Ballangen

Arrangement: Utgraverne

Barn som leter etter nedgravde bein på museet