Revisjon av privatarkiver i Vesterålen

21 september 2022

Sammen med Arkiv i Nordland utføres revisjon av privatarkiver i Vesterålen denne uka.

Vår fagansvarlig forvaltning, Jaroslav Bogomolov, gjennomgår privatarkiver hos flere av Museum Nords anlegg i Vesterålen. Befaringen utføres i samarbeid med Arkiv i Nordland.

Gruppen besøker Øksnes Museum, Bø Museum, Sortland Museum, Melbo Hovedgård og Neptun Sildoljefabrikk.

Helhetlig samfunnsdokumentasjon

Arkiv i Nordland har satt i gang et prosjekt med revidering av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Privatarkiv er skapt av private eller ikke-offentlige virksomheter som bedrifter, organisasjoner, foreninger, institusjoner og personer. Disse arkivene er ikke bevaringspliktige, men inneholder likevel viktig informasjon om både virksomheten og samfunnet.

Planen skal sørge for bevisst og samkjørt innsamling av arkivmateriale og dermed en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Prosjektet ble påbegynt i mars 2022, og etter planen avsluttes prosjektet våren 2023. Gjeldende plan ble lagd i 2016 med Museum Nord som en av bidragsyterne. En revisjon av planen innebærer blant annet revisjon av privatarkivene til Museum Nord for å oppdatere oversikten over arkivbestand samt tette lakuner i bestandsoversikten fra 2016.

Arkiv og to mennesker
Revisjon av privatarkiver i Vesterålen. Her besøkes arkivet på Sortland, Arkiv i Nordland er fornøyde med det de ser. Foto: Museum Nord

Flere nyheter

Utstillingsåpning og flere foredrag

Denne uken bys det på utstillingsåpning og flere foredrag. Et høydepunkt er åpning av utstillinga Bæsj – Portalen til fortiden hos Bø Museum.

Milliongave til SKREI

Onsdag 28. september overleverte Bent Eriksen en milliongave til SKREI- prosjektet og Museum Nord ved direktør Geir Are Johansen.

To ledige stillinger i museum nord

Vi har to spennende stillinger ledig, én for museene i Hadsel og én på Galleri Espolin i Kabelvåg.