Revisjon av privatarkiver i Vesterålen

21 september 2022

Sammen med Arkiv i Nordland utføres revisjon av privatarkiver i Vesterålen denne uka.

Vår fagansvarlig forvaltning, Jaroslav Bogomolov, gjennomgår privatarkiver hos flere av Museum Nords anlegg i Vesterålen. Befaringen utføres i samarbeid med Arkiv i Nordland.

Gruppen besøker Øksnes Museum, Bø Museum, Sortland Museum, Melbo Hovedgård og Neptun Sildoljefabrikk.

Helhetlig samfunnsdokumentasjon

Arkiv i Nordland har satt i gang et prosjekt med revidering av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Privatarkiv er skapt av private eller ikke-offentlige virksomheter som bedrifter, organisasjoner, foreninger, institusjoner og personer. Disse arkivene er ikke bevaringspliktige, men inneholder likevel viktig informasjon om både virksomheten og samfunnet.

Planen skal sørge for bevisst og samkjørt innsamling av arkivmateriale og dermed en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Prosjektet ble påbegynt i mars 2022, og etter planen avsluttes prosjektet våren 2023. Gjeldende plan ble lagd i 2016 med Museum Nord som en av bidragsyterne. En revisjon av planen innebærer blant annet revisjon av privatarkivene til Museum Nord for å oppdatere oversikten over arkivbestand samt tette lakuner i bestandsoversikten fra 2016.

Arkiv og to mennesker
Revisjon av privatarkiver i Vesterålen. Her besøkes arkivet på Sortland, Arkiv i Nordland er fornøyde med det de ser. Foto: Museum Nord

Flere nyheter

Historieinnsamling i Vesterålen

Hvilken del av Vesterålens historie mener du er viktig at blir fortalt? Dette spørsmålet lurer GaiaVesterålen på, og er de er straks i gang med historieinnsamling i Vesterålen.

Ofotbanen på tvers

Ofotbanen på tvers ble arrangert for første gang onsdag 18. januar oppe på Katterat Stasjon, i samarbeid med Arctic Train.

GaiaVesterålen i Portugal

GaiaVesterålen starter året med kick-off på RESIST-prosjektet i Portugal.