Revisjon av privatarkiver i Vesterålen

21 september 2022

Sammen med Arkiv i Nordland utføres revisjon av privatarkiver i Vesterålen denne uka.

Vår fagansvarlig forvaltning, Jaroslav Bogomolov, gjennomgår privatarkiver hos flere av Museum Nords anlegg i Vesterålen. Befaringen utføres i samarbeid med Arkiv i Nordland.

Gruppen besøker Øksnes Museum, Bø Museum, Sortland Museum, Melbo Hovedgård og Neptun Sildoljefabrikk.

Helhetlig samfunnsdokumentasjon

Arkiv i Nordland har satt i gang et prosjekt med revidering av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Privatarkiv er skapt av private eller ikke-offentlige virksomheter som bedrifter, organisasjoner, foreninger, institusjoner og personer. Disse arkivene er ikke bevaringspliktige, men inneholder likevel viktig informasjon om både virksomheten og samfunnet.

Revisjon av privatarkiver i Vesterålen. Her besøkes Bø og Sortland, av Arkiv i Nordland og fagansvarlig forvaltning i Museum Nord, Jaroslav Bogomolov.

Planen skal sørge for bevisst og samkjørt innsamling av arkivmateriale og dermed en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Prosjektet ble påbegynt i mars 2022, og etter planen avsluttes prosjektet våren 2023. Gjeldende plan ble lagd i 2016 med Museum Nord som en av bidragsyterne. En revisjon av planen innebærer blant annet revisjon av privatarkivene til Museum Nord for å oppdatere oversikten over arkivbestand samt tette lakuner i bestandsoversikten fra 2016.

Arkiv og to mennesker
Revisjon av privatarkiver i Vesterålen. Her besøkes arkivet på Sortland, Arkiv i Nordland er fornøyde med det de ser. Foto: Museum Nord

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon