Milliongave til SKREI

29 september 2022

Bent Eriksen gir milliongave til SKREI

Onsdag 28. september overleverte Bent Eriksen en milliongave til SKREI-prosjektet og Museum Nord ved direktør Geir Are Johansen.

– Torsken og skreien har holdt liv i min familie siden min bestefar og broren hans startet opp i Kabelvåg i 1912. Derfor ønsker jeg å gi denne gaven til dette prosjektet, sier Bent Eriksen til Lofotposten.

– Helt fra starten har vi sagt at vi ønsker å være tett på næringa gjennom dialog og partnerskap. Jeg håper at de som kommer på SKREI-senteret når det er ferdig kjenner seg igjen og tenker at dette ble rett, sier direktør Geir Are Johansen, og legger til:

– At Bent gir en million kroner i gave til oss er en viktig anerkjennelse fra næringa om at dette faktisk er viktig, også for dem.

Les hele saken hos Lofotposten her.

mer om SKREI

Ingen næring har satt så dype spor i vår kultur gjennom så mange århundrer som Lofotfisket – det store vinterfisket. Skreien gyter fra Møre-kysten til Finnmark. Fisket har tradisjonelt foregått i de samme områdene, men Lofotfisket har inntatt en særstilling med gjennomgående flest deltakere og størst fangst. Derfor anser vi det som et fenomen av nasjonal betydning – kulturelt og økonomisk. Tørrfisk har representert hoveddelen av norsk eksportverdi i en periode av vår historie på over 500 år. Formidlingen av hva fisket etter skrei har betydd, betyr og vil bety for Norge er en nasjonal oppgave av første rang.

SKREI

Et nytt nasjonalt museum og opplevelsessenter.

Flere nyheter

Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket er Museum Nord i gang med å digitalisere lyd- og videokassetter.

Besøkstall for 2022 setter rekord

Etter at alle besøkstallene for oktober er registrert har vi nå runda 250 000 besøkende i Museum Nord. Det er ny rekord!

Lansering av Rombaksbotn 2.0

Onsdag 22. november var det lansering av Rombaksbotn 2.0. Animasjonen er Narvik Museums bidrag i EU-prosjektet AURORAL.