Grotteforskning i Kjøpsvik

18 oktober 2022

Grotteforskning: I høst har forskerne i prosjektet EvoCave vært på feltarbeid i Kjøpsvik. Prosjektet er ledet av Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo og Universitetsmuseet i Bergen. Utgravningene ble satt i gang i grottene i Kjøpsvik i 2021, og feltarbeidet fortsatte i september i år.

To av de aktuelle grottene er Arne Qvam-grotta og Nygrotta. Den førstnevnte grotta har nylig blitt oppkalt etter Arne Qvam, tidligere leder av Norcem i Kjøpsvik. Qvam forsto at sedimentene i grotta kunne ha verdi og fikk bygd en 50 cm tykk vegg for å beskytte innholdet i grotta.

Bilde av profil og delvis utgravd område i grotte. Grotteforskning
Foto: Trond Lødøen

Finner de noe?
Sedimentene har blitt avsatt i grottene i forskjellige lag. Noen av disse gir lite eller ingen funn, mens noen gir spennende funn. Forskerteamet har gjort funn av bein og fragmenter av skjell som er mellom 70 000 – 120 000 år gamle!

Sedimentene som systematisk graves ut i grottene blir lagt i bøtter merket med hvilket sedimentlag og kvadrant i rutenettet på feltet de kommer fra, og blir deretter skylt gjennom i såldestasjonen. Der er det to rammer med sikt oppå hverandre, med 4mm og 2mm hull, og man skyller gjennom sedimentene og plukker ut eventuelle funn.

De mindre sedimentene som faller gjennom den første sikten, men som fanges opp av sikten under, has over i poser som også merkes med hvor det kom fra. Disse blir senere tørket og deretter gjennomgått under lupe. Ofte kan man oppdage små fragmenter av bein og skjell under lupen, som er vanskelige å se med det blotte øye i såldestasjonen.

 Bilde av kvinne med grottehjelm
Foto: Museum Nord

Vår nyansatte museumskonsulent formidling ved Museum Ofoten, Kjersti Robertsen, har vært med forskergruppa i Kjøpsvik og fått innsyn i hvordan de jobber med grotteforskning i EvoCave-prosjektet. Kjersti har fått prøvd ut å jobbe både på såldestasjonen og med å gå gjennom sedimentene med pinsett under lupe på jakt etter bittesmå funn.

 Bilde gjennom lupe av plukking av små fragmenter bein og skjell fra sedimenter
Foto: Museum Nord

Vi gleder oss til å følge med på prosjektet videre!

Les mer om grotteforskning på EvoCaves egen blogg her

Flere nyheter

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

Koselig juleverksted i Narvik

Onsdag 29. November var det koselig juleverksted på Narvik Museum. Både familier og besteforeldre med barnebarn møtte opp, og lagde fin julepynt.

SKREI: informasjonsmøte 29. november

Velkommen til informasjonsmøte om SKREI onsdag 29. november 2023.