GaiaTalent – massemobilisering mot utenforskap

24 oktober 2022

GaiaTalent starter massemobilisering mot ungt utenforskap i Nordland.  Unge digitale talenter utenfor jobb og skole, samt offentlige og private aktører i regionen inviteres nå til en samlet innsats. Målet er å skape nye digitale arbeidsplasser, samt bidra til at lokalsamfunnet får løst sine digitale behov. 

Vi vil nå koble unge, digitale talenter, som har falt utenfor, til bedrifter og organisasjoner som trenger digital kompetanse.  Det er viktig å være klar over at selv om unge ikke er i jobb eller utdanning, har mange selvlært digital kompetanse. Disse digitale talentene må vi benytte oss av. Vi håper at alle interesserte – både bedrifter og unge, nå tar kontakt sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaVesterålen og GaiaTalent. 

Unge i utenforskap er et av våre største samfunnsproblem. Bare i Nordland er 7.000 unge i alderen 18 til 30 år utenfor jobb eller skole. Helt nye tall fra NAV viser at 688 av disse bor i Vesterålen. Ifølge NAV har Vesterålen en høyere andel unge i utenforskap enn for eksempel Lofoten og Ofoten. GaiaTalent inngikk i forrige uke et forpliktende samarbeid med NAV. 

– Det er nok mange som ikke tenker på kompetansen man sitter med hjemme på rommet. Jeg håper vi når en større åpenhet rundt det å være utenfor igjennom dette – at flere ungdommer ser dette og tar kontakt. Akkurat like viktig som at ungdommen får opp øynene for sin verdi, er det at arbeidsgiverne får opp øynene for ressursen de kan være. Vi har rom for flere, så lenge det er såpass mange som er i utenforskapet, sier Espen Bjørnsund Gundersen, leder for Nav Sortland. 

I juni ga Nordland fylkeskommune over 1 million kroner til GaiaTalent og arbeidet mot ungt utenforskap. Det er denne tildelingen som muliggjør mobiliseringen som nå vil skje i Vesterålen. 

– Vi har altfor mange i ungt utenforskap, både i Nordland og i hele Norge. GaiaTalent gjør her noe konkret og viser at bak tall i en statistikk finnes ressurser som vi virkelig trenger, kanskje særlig i distriktene. Dette initiativet og arbeidet er utrolig viktig for å inkludere flere. Det er nyttig for samfunnet og viktig for den enkelte, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide. 

De digitale talentene vil jobbe sammen med staben i GaiaVesterålen og et av de fremste teknologimiljøene i Europa, Sintef Digital. De vil få egen kontorplass og blir del av et sosialt fellesskap der de kan utfolde seg sammen med mentorer, veiledere og andre talenter. Samtidig er veien til å jobbe sammen med lokale bedrifter kort. Kunnskapstrening IT er hovedpartner i GaiaTalent og har lang erfaring i å arbeide med denne målgruppa. 

– Med Kunnskapstrening IT får talentene en nettbasert arena der de kan samspille med faglige veiledere og eksperter på en rekke digitale fagfelt. Her kan lokale talenter jobbe praktisk i prosjekter og formalisere sin kompetanse. Partnerskapet i GaiaTalent gir talentene i Vesterålen god forankring i det nære samfunnet og samtidig nærhet til et grenseløst læringsmiljø, sier Lars Utstøl, daglig leder i Kunnskapstrening IT. 

Hva er egentlig GaiaTalent?

Digitalt selvlærte mennesker i utenforskap. Unge med selvlært digital kompetanse innenfor alt fra interaktiv design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon. 

GaiaTalent ønsker å koble utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene. 30 unge skal kvalifiseres og få sin fremtidige digitale arbeidsplass i Vesterålen. 

Et bredt samarbeid

GaiaTalent er et samarbeidsprosjekt mellom GaiaVesterålen, Lofotr Næringsdrift, Sortland kommune og Kunnskapstrening IT. Lofotr Næringsdrift er prosjekteier. I tillegg er Sintef Digital, Nordlandsforskning, Vesterålen IKT, Deadline Media, Nav, Bodø2024, samt kommuner i regionen, tilknyttet prosjektet. 

Les mer om GaiaVesterålen

Flere nyheter

Årets Museum er….

Norges Museumsforbund deler hvert år ut prisen «Årets Museum». Hurtigrutemuseet er i 2024 ett av 3 nominerte museum.

styret på studietur

I forrige uke var Museum Nords styre og ledelse på studietur i Ofoten, med møter og tur til Katterat, Kiruna og Ballangen

Arrangement: Utgraverne

Barn som leter etter nedgravde bein på museet