Personalsamling med strategisk vri

24 oktober 2022

I forrige uke møttes Museum Nord til en personalsamling med strategisk vri i Storvågan. I løpet av to hyggelige dager fikk vi minglet og jobbet sammen med ny strategiplan.

Museum Nord er en desentralisert organisasjon, og det hører med til sjeldenhetene at vi møtes alle sammen. Derfor var det en etterlengtet personalsamling som fant sted i forrige uke, hvor nye og gamle kollegaer fikk møtes ansikt til ansikt, og ikke over Teams, som har vært «normalen» de siste årene. Vi fikk også selskap av styret til Museum Nord begge dagene.

I tillegg til å være et sosialt møtested, var samlingen en arena for å jobbe med Museum Nords framtid. Det kommende året utarbeides Museum Nords nye strategiplan. Personalsamlingen ga medarbeidere muligheten til å påvirke og komme med synspunkter til den nye strategiplanen.

FNs Bærekraftsmål

Nordlandsforskning holdt en svært interessant workshop om FNs bærekraftsmål, ledet av Karin Marie Antonsen. Under workshopen jobbet vi sammen om hvilke av bærekraftsmålene som er relevante for oss.

En stor del av samlingen var lagt opp slik at vi jobbet i grupper, og fikk tid og rom til å diskutere sammen, og ikke minst bli bedre kjent med hverandre.

Veien videre

Forsknings- og utviklingsavdelinga til Museum Nord har ansvar for å sammenfatte jobben vi har gjort. Prosessen med ny strategiplan har allerede pågått siden starten av året, og vil framover konkretisere seg i et skriftlig dokument.

Takk for produktive og hyggelige dager sammen i Storvågan!

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon