Folkemøte i Narvik om Museumsutvikling

14 november 2022

Onsdag 16. november er det åpent folkemøte i Narvik om museumsutvikling i Ofoten.

Museum Nord og Narvik kommune inviterer til åpent folkemøte onsdag 16. november kl. 15.30-16.30 i kommunestyresalen, Narvik rådhus.

Utviklingskonseptet for Ofoten blir presentert, og det blir anledning til å komme med innspill og kommentarer. Velkommen!

Les mer om Forprosjekt Ofoten

Mulighetsstudie Ofoten

Forprosjekt Ofoten ser på utvikling av museene i avdeling Ofoten i Museum Nord.

Besøk museene i Ofoten

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi- og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.

Korsnes museum

Anlegget på Korsnes er et gammelt kommunikasjonssenter som ligger i et idyllisk område.

Flere nyheter

Gaia Arctic Summit 2024

Når den internasjonale klimakonferansen Gaia Arctic Summit går av stabelen i Vesterålen i juni er det med særdeles topptunge talere på scenen. Både norske og internasjonale eksperter vil bidra med kunnskap innen ulike felt – knyttet opp mot mulighetsrommet som oppstår rundt bærekraftsutfordringer og sirkulærøkonomi.

Gaiasamling og demonstrasjon av Vesterålsmodellen

Gaia Vesterålen-teamet har denne uka jobbet sammen på Sortland med ferdigstilling av ny prototype av Vesterålsmodellen.

Kunstworkshop i Narvik

Narvik Museum fikk besøk av en skoleklasse som var med på kunstworkshop med naturmaterialer, med kvensk kunstner Åsne Kummeneje Mellem.