Folkemøte i Narvik om Museumsutvikling

14 november 2022

Onsdag 16. november er det åpent folkemøte i Narvik om museumsutvikling i Ofoten.

Museum Nord og Narvik kommune inviterer til åpent folkemøte onsdag 16. november kl. 15.30-16.30 i kommunestyresalen, Narvik rådhus.

Utviklingskonseptet for Ofoten blir presentert, og det blir anledning til å komme med innspill og kommentarer. Velkommen!

Les mer om Forprosjekt Ofoten

Forprosjekt Ofoten

Forprosjekt Ofoten ser på utvikling av museene i avdeling Ofoten i Museum Nord.

Besøk museene i Ofoten

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi- og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.

Korsnes museum

Anlegget på Korsnes er et gammelt kommunikasjonssenter som ligger i et idyllisk område.

Flere nyheter

Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket er Museum Nord i gang med å digitalisere lyd- og videokassetter.

Besøkstall for 2022 setter rekord

Etter at alle besøkstallene for oktober er registrert har vi nå runda 250 000 besøkende i Museum Nord. Det er ny rekord!

Lansering av Rombaksbotn 2.0

Onsdag 22. november var det lansering av Rombaksbotn 2.0. Animasjonen er Narvik Museums bidrag i EU-prosjektet AURORAL.