Folkemøte i Narvik om Museumsutvikling

14 november 2022

Onsdag 16. november er det åpent folkemøte i Narvik om museumsutvikling i Ofoten.

Museum Nord og Narvik kommune inviterer til åpent folkemøte onsdag 16. november kl. 15.30-16.30 i kommunestyresalen, Narvik rådhus.

Utviklingskonseptet for Ofoten blir presentert, og det blir anledning til å komme med innspill og kommentarer. Velkommen!

Les mer om Forprosjekt Ofoten

Mulighetsstudie Ofoten

Forprosjekt Ofoten ser på utvikling av museene i avdeling Ofoten i Museum Nord.

Besøk museene i Ofoten

Ballangen Museum

Lær om den mangfoldige geologi- og gruvehistorien til området, og samfunnet rundt bergverksindustrien.

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.

Kjøpsvik Museum

Den unike gruve- og industrihistorien, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen.

Korsnes museum

Anlegget på Korsnes er et gammelt kommunikasjonssenter som ligger i et idyllisk område.

Flere nyheter

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Nora-prosjektet og Islandstur

Hvordan bidra til en bærekraftig turisme? Hvordan skal vi kunne bygge miljøvennlige museum i fremtiden og få yngre generasjoner til å flytte til distriktene? Dette er noen av spørsmålene Nora-prosjektet skal drøfte og utforske de neste tre årene.

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune?

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune? Dette spørsmålet fikk deltakere i rådsmøtet til Museum Nord.