Avtale om SKREI-senteret signert

13 desember 2022

Museum Nord og LPO Arkitekter (Oslo) har inngått avtale om prosjektering av SKREI-senteret utenfor Kabelvåg i Lofoten. Dermed er arbeidet med det nasjonale senteret for skreifisket et stort steg nærmere planlagt åpning i 2026. 

storslått sentralbygg

SKREI skal formidle historien om lofotfiskets betydning og realiseres i tilknytning til Museum Nords eksisterende enheter Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin

– Med et så stort prosjekt som SKREI er det mange faser man må gjennom før man står der med et ferdig bygg, men nå har vi tilbakelagt en viktig milepæl og jobber fram mot utlysning av anbud våren 2024, sier prosjektleder Jens-Henrik Andersen. Nå som denne viktige avtalen er undertegnet, kan vi legge all oppmerksomhet på realisering av det nye sentralbygget, Otolitten.
 
Den planlagte hovedutstillingen i sentralbygget skal løfte frem torskens betydning for Lofoten og Norge. Publikum vil kunne følge skreiens vandring gjennom bygget, og lære om og bli fascinert av samspillet mellom mennesket og fisken. Utstillingen vil fortelle om den historiske utviklingen, men også lofotfiskets nåtid og fremtid – og hva som skal til for at vi skal kunne fortsette å høste av den fantastiske ressursen som skreien er. Det er inngått avtale med Expology AB (Stockholm) om utvikling av den nye hovedutstillingen. 
 
Sentralbygget vil også romme serveringstilbud og museumsbutikk, rom for skiftende utstillinger og arrangementer, Museum Nords nye magasiner med verksteder for konservering, i tillegg til uteområder som er tilrettelagt for familier på besøk.   

Nasjonalt senter for skreifisket

– Det er ikke noen hemmelighet at byggekostnadene har økt kraftig de siste årene, derfor har også noe av forarbeidet vært ekstra krevende. Museum Nord har valgt å dele byggeprosjektet i to etapper, og starter nå på den første delen som omfatter sentralbygget og uteområder. Dette tar vi sikte på å ha klart til åpning før sommeren 2026, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord.  
 
– Vågan kommune, fylket og Kulturdepartementet har vist stor forståelse for situasjonen, og vi har hatt en positiv og konstruktiv dialog under forarbeidet. Vi søker nå om et tilskudd for å kompensere den ekstraordinære prisstigningen, fortsetter Johansen.  

– Det er svært viktig at denne finansieringen kommer på plass for at vi skal kunne realisere SKREI slik det har vært tenkt og planlagt – for at SKREI skal bli det senteret som løfter lofotfiskets betydning på et nasjonalt nivå. Men også for å sikre det viktige samspillet mellom sentralbygget og resten av museumsområdet, med oppgradering av tilbudet til publikum på Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin. 

Bygg og bærekraft

Noe av det første som skjer på nyåret er et seminar om bærekraft og miljøaspekter knyttet til SKREI.  
– Et så stort prosjekt utløser behov for oppgradering av infrastruktur rundt både det nye bygget og de eksisterende enhetene, alt fra energibruk og kloakkhåndtering til gangvei. Museum Nord vil derfor invitere arkitekter, kommunen og relevante kompetansemiljøer til et seminar for å sammen komme fram til de beste løsningene – både for oss og lokalmiljøet rundt oss, avslutter Jens-Henrik Andersen.  

Les mer om SKREI-prosjektet her: https://www.museumnord.no/projects/skrei/

Flere nyheter

The Arctic Run – Ei Helg Fylt med Løpeglede og Fellesskap

Ei helg fylt med god stemning, fellesskap og løpeglede.

Snart klart til byggestart

Arbeidet med tomta til Otolitten går radig fremover og det er ikke lenge før det er klart for byggestart.

Sommeren 2024 hos museene

Våre museer er klare til å ta i mot deg og din familie og venner til hyggelige sommerdager i Ofoten, Lofoten og Vesterålen! Her har vi samlet sammen nyttig informasjon som er kjekt å ha med på turen.