Møte med nasjonalt nettverk for museumsbaner

20 februar 2023

Museum Nord er en del av mange nasjonale nettverk, og i forrige uke deltok Narvik Museum på møte med nasjonalt nettverk for museumbaner, sammen med andre museer og interessenter som jobber med historiske jernbaner og tog.

Svart damplokomotiv med røde detaljer
Damplokomotiv på Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum på Hamar var vert for nettverksmøtet som gikk over flere dager. Programmet var fullt av spennende foredrag og innlegg, blant annet presentasjoner av restaureringsprosessen på forskjellige lokomotiver, likheter og forskjeller mellom fartøyvern og vern av jernbanemateriell, og om hvordan museene med egne museumsbaner og kjørbare tog kan få inntekt ved drift av disse på forskjellige måter.

Noen av foredragsholderne på møte med nasjonalt nettverk for museumsbaner

Lederne og direktørene hadde et eget program på dag 1 av nettverksmøtet, som gikk parallelt med det øvrige programmet.

Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum på Hamar - herredukke på vogn, lokomotiv og passasjervogn
Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum

På dag 1 fikk vi omvisning i servicehallen på Norsk Jernbanemuseum, hvor de har fasiliteter til å restaurere og reparere jernbanemateriell. Der fikk vi blant annet se en en eldre sovevogn som skal restaureres.

Omvisning i servicehallen på Norsk Jernbanemuseum, under møte for nasjonalt nettverk for museumsbaner

Det var spennende å høre fra de andre museene og Norsk Jernbaneklubb hvordan de jobber med jernbane og tog, og vi takker for et flott nettverksmøte. Vi gleder oss til neste gang!

Grønt damplokomotiv innendørs på Norsk Jernbanemuseum på Hamar
Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon