Møte med nasjonalt nettverk for museumsbaner

20 februar 2023

Museum Nord er en del av mange nasjonale nettverk, og i forrige uke deltok Narvik Museum på møte med nasjonalt nettverk for museumbaner, sammen med andre museer og interessenter som jobber med historiske jernbaner og tog.

Svart damplokomotiv med røde detaljer
Damplokomotiv på Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum på Hamar var vert for nettverksmøtet som gikk over flere dager. Programmet var fullt av spennende foredrag og innlegg, blant annet presentasjoner av restaureringsprosessen på forskjellige lokomotiver, likheter og forskjeller mellom fartøyvern og vern av jernbanemateriell, og om hvordan museene med egne museumsbaner og kjørbare tog kan få inntekt ved drift av disse på forskjellige måter.

Noen av foredragsholderne på møte med nasjonalt nettverk for museumsbaner

Lederne og direktørene hadde et eget program på dag 1 av nettverksmøtet, som gikk parallelt med det øvrige programmet.

Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum på Hamar - herredukke på vogn, lokomotiv og passasjervogn
Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum

På dag 1 fikk vi omvisning i servicehallen på Norsk Jernbanemuseum, hvor de har fasiliteter til å restaurere og reparere jernbanemateriell. Der fikk vi blant annet se en en eldre sovevogn som skal restaureres.

Omvisning i servicehallen på Norsk Jernbanemuseum, under møte for nasjonalt nettverk for museumsbaner

Det var spennende å høre fra de andre museene og Norsk Jernbaneklubb hvordan de jobber med jernbane og tog, og vi takker for et flott nettverksmøte. Vi gleder oss til neste gang!

Grønt damplokomotiv innendørs på Norsk Jernbanemuseum på Hamar
Fra utstillingen på Norsk Jernbanemuseum

Flere nyheter

Tildeling til tekniske og industrielle kulturminner

Fylkesrådet har tildelt 2 750 000 kroner til tekniske og industrielle kulturminner i Nordland. Tilskuddet går til Neptun Sildoljefabrikk og Fagerli gamle kraftstasjon.

Vi har fått nye tilskudd på gården

Ved Lofotr Vikingmuseum på Borg er det kommet nye tilskudd.

Hva er utforskende formidling?

Hva er utforskende formidling? Det var temaet for årets museumspedagogiske påskeseminar hos Naturhistorisk museum i Oslo.