Lofotkonferansen 2023

23 februar 2023

Sammen med næringslivet, reiselivet og kommunene på tvers av Lofoten deltok Museum Nord på årets Lofotkonferanse. I år var søkelyset på den grønne omstillingen og den regionale utviklingen.

Dagene var fullpakket med spennende seminarer om fremtiden, sirkulærøkonomi, det grønne skiftet og faglig påfyll. Sentrale spørsmål som ble tatt opp under konferansen handlet om hvilke valg vi må ta i dag for at Lofoten skal være et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke i fremtiden. Ungdommer fra Lofoten ungdomsting holdt et fantastisk foredrag og fikk delt med oss hva som er viktig for ungdommen, for at Lofoten skal være en attraktiv plass å bo i fremtiden. Kollektivtransport, universell utforming, bærekraft og ungdomsklubber var viktige punkter på agendaen deres.

Reiselivet står sentralt i alle de viktige spørsmålene som ble tatt opp under konferansen, og sammen ønsker vi å gå foran med et godt eksempel både når det gjelder den grønne omstillingen, men også hvordan vi kan bidra til å skape et Lofoten vi ønsker å bo i og andre ønsker å besøke.

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!