Ny strategi kommer

23 februar 2023

Museum Nords nåværende strategiplan er snart ved veis ende, og vi er i prosess med å jobbe fram en ny strategiplan.

En strategiprosess

Arbeidet med ny strategiplan startet allerede i fjor, med evaluering og kartlegging av framtidige behov. Hele organisasjonen er involvert i prosessen; ansatte, FoU, ledergruppa og styret.

Personsalsamling 2022, mennekser jobber i grupper
Personalsamling i Storvågan høsten 2022, hvor vi jobbet videre med strategiprosessen. Foto: Linn Olsen

Høsten 2022 gjennomførte vi ei personalsamling med fokus på strategi. Her jobbet vi oss gjennom visjon, FNs bærekraftsmål, tematiske områder og ideer til målsetninger. Personalsamlingen viste oss at vi har en relativt ung og dynamisk stab. Vi har mange som er engasjerte i å utvikle Museum Nords framtid.

Veien videre

Akkurat nå jobber vi med hovedmål og utkast til strategidokumentet. I tillegg har vi hatt en workshop hvor vi har sett nærmere på tematiske områder.

flere mennesker posere til en selfie
Workshop i Lødingen, hvor vi så nærmer på tematiske områder. Foto: Museum Nord

Neste strategiplan går fra 2024 til 2029, som vi gleder oss til å dele! Fortsettelse følger 😊

Strategiplan og fagplaner finner du under om oss:

Om oss

La deg engasjere og forbløffe. 21 museer står klare til å fortelle deg mer enn 1000 historier. Velkommen!

Flere nyheter

Arrangement: Utgravnere

Barn som leter etter nedgravde bein på museet

Registreringsøkt hos William

Samlingsgruppa har denne uka tatt turen til Svolvær for ei registreringsøkt hos William på Lofoten Krigsminnemuseum.

Grindveving i Narvik

Onsdag 17. april gikk første kurskveld i grindveving av stabelen på Narvik Museum!