Hva er utforskende formidling?

28 mars 2023

Hva er utforskende formidling? Det var temaet for årets museumspedagogiske påskeseminar hos Naturhistorisk museum i Oslo.

Hva betyr å utforske?

Majken Korsager fra Naturfagsenteret innledet seminaret med å stille de over 100 museumsformidlerne i salen spørsmålet: hva betyr å utforske? Et godt spørsmål! Her var det mange gode tolkninger og forslag. Å utforske er et ganske populært uttrykk i undervisning- og formidlingssammenheng. Korsager oppsummerte at utforskende undervisning er en elevsentrert undervisning som utfordrer elevene kognitivt. Utforskende arbeidsmåter handler om å stille spørsmål, samle og bearbeide data og lage forklaringer. Hva utforskende formidling er, utfordret Korsager museumsformidlerne å definere.

flere mennesker i en sal hører på et foredrag
Majken Korsager fra Naturfagsenteret under årets museumspedagogiske påskeseminar hos Naturhistorisk museum i Oslo. Foto: Museum Nord

I museene har vi ofte statiske og forhåndsbestemte opplegg til barn som besøker oss. Det kan gjøre at oppleggene er lite fleksibelt å tilpasse til grupper med ulike forkunnskaper. Dialog og variasjon med skoleklasser er viktig for å tilpasse opplegget, slik at vi når alle i gruppa. Et tips er å kartlegge gruppa når de kommer, og sørge for at undervisningsopplegget er tilpasningsdyktig.

Hvordan kan utstillinger blir mer utforskende?

Peter Bøckman fra Naturhistorisk museum tok oss videre inn i dinosaurene verden. Han demonstrerte sin metode for å få barn og unge til å utforske og sortere dinosaurer etter planteetete, kjøtteter, to- eller firbeinte og så videre. Hvor flere av oss var skjønt enige om at metodikken med å sortere er det flere av oss som benytter.

En mann holder foredrag
Petter Bøckman fra Naturhistorisk museum forteller om sine formidlingsmetoder. Foto: Museum Nord
Spill på sansene

Aleksander Breiby Herseth fra MiA, Cecilie Straagaard og Linn Merethe Myrtveit fra Museumssenteret i Hordaland fortale om bruk av escape box innen temaene kald krig, tekstil og bærekraft. Å bruke en escape box, som i disse tilfellene var koffert, sekker eller vesker, som en formidlingsmetode, inviterer elevene til å aktivt ta del i opplegget fra museet. Begge escape box eksemplene vi fikk se er en del av Den kulturelle skolesekken/Museumlosen-tilbudet fra de respektive museene.

Foredragsholdere
Cecilie Straagaard og Linn Merethe Myrtveit fra Museumssenteret i Hordaland forteller om bakgrunnen for valget av escape box som formidlingsmetode rettet mot ungdomsskole og videregående skole. Foto: Museum Nord

En taktil museumsopplevelse og bruk av sansene var en gjenganger under seminaret. Sally Græsdahl fra Randsfjormuseet demonstrerte hvordan bruk av kostymer gir en artigere opplevelse for barn. Kikki Stokstad Haug og Liv Santos Holm fra SixSides fikk oss til å smake på lyd. Christina Leverkus fra Vestfoldmuseene viste oss hvordan en 12 meter lang tidslinje kan se ut. Guri Guri Henriksen og Per Odd Bakke fra Nasjonalmuseet tok oss gjennom utviklingen av Urskogen Silva, formidlingsrommet til barn og familier.

et menneske demonstrerer en tidslinje
Fra steinalder til i dag på 12 meter, selvsydd av Christina Leverkus fra Vestfoldmuseene. Foto: Museum Nord

Naturhistorisk museum tok oss med på en tur i deres splitter nye formidlingsrom. For Museum Nords utsendte som er over middels interessert i bein, fossiler, og steiner – var dette en stor opplevelse!

Tusen takk for et flott seminar!

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon