Et løft for Melbo Hovedgård

21 april 2023

Schübelers hager får seks millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet skal brukes over tre år til å rehabilitere og videreutvikle 20 historiske hager over hele landet.

Melbo Hovedgård i Hadsel er en av dem. Den ærverdige Hovedgården viser hvor gründer Christian Frederiksen og hans familie bodde.  

Hagen ble tegnet i engelsk landskapsstil i 1890, og i dag finnes det et sortiment av gamle stauder som er samlet inn fra Vesterålen og Lofoten. Gangstier slynger seg fra hagen og videre inn i den idylliske parken. Sett i nordnorsk målestokk er dette en stor hage med store edellauvtrær plantet for ca. 130 år siden. Det opprinnelige staudematerialet er borte, men samarbeid med blant annet Norsk genressurssenter har gjort at museumshagen har blitt et klonarkiv for tidligere innsamlet plantemateriale.  

Plantesamlingen er en viktig del av kulturhistorien til området vi bor i, og når det i tillegg er godt skiltet er det mange som har glede av å gå rundt i våre samlinger. Hovedgården ligger like ved både grunnskole, videregående skole og barnehage, og blir mye brukt til både lek og undervisning. 

Fantastisk nyhet

Melbo Hovedgård ønsker å utvikle et morsomt og kreativt undervisningstilbud til forskjellige aldersgrupper gjennom et samarbeid med GaiaTalent. Målet for GaiaTalent er å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene. Talentene er digitalt selvlærte unge mennesker med kompetanse innenfor alt fra interaktivt design, 3D-modellering og animasjon til spillutvikling, AR&VR og filmproduksjon. – Melbo Hovedgård har fått bevilget 250 000 kr som kommer godt med når vi blant annet skal lage et nytt tilbud til skolene og samtidig bruke hagen og parken, sier Gro Rundfloen, gartner/museumskonsulent ved Museum Nord.

Schübelers hager er en del av foreningen KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Styreleder Merete Furuberg synes dette er en fantastisk god nyhet. – Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB vil bety veldig mye for alle de gamle hagene, for lokalsamfunn og menneskene som er aktive der. Vi får nå nye muligheter til å ta vare på historiske hager over hele landet og engasjere barn og unge – det er viktig å vise dem hvor maten kommer fra og hvordan den dyrkes, legger hun til.

Nettverket

Nettverket Schübelers hager ble startet i 2021 og har på kort tid fått mer enn 40 medlemmer over hele landet. Mange av dem er knyttet til museer eller gamle prestegårder, men også private hager med historie er med. De vel etablerte hagene hjelper de nye i nettverket med råd og dåd for å ta vare på både plantene og historiene.

Fredrik Christian Schübeler (1815–1892) var botaniker og professor ved Universitetet i Kristiania og direktør ved Botanisk hage på Tøyen. Han organiserte et nettverk av forsøkshager over hele landet for å prøve ut nye nytteplanter. I motsetning til de fleste professorer mente Schübeler at forsøksdyrking av økonomiske planter var den viktigste rollen til den botaniske hagen.

Mer informasjon: Schübelers hager – K V A N N

KVANN

Foreningen KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge – ble stiftet i 2016 og er en nasjonal interesseorganisasjon for bevaring av plantemangfold. KVANN jobber for å ta vare på gamle norske nytteplanter, men prøver samtidig ut nye spennende vekster i forskjellige landsdeler fra kysten til fjellet og fra Lindesnes til Nordkapp.

– Dette kan gjøre oss bedre rustet til å møte klimaendringene. Klimavennlig og lokal matproduksjon er viktig med tanke på økt matberedskap, sier Merete Furuberg.

KVANN prøver ut nye flerårige grønnsaker og skogshageplanter, spesielt i fjellet og i Nord-Norge, hvor det er store muligheter for økt grønnsaksproduksjon. Et av tiltakene er etablering av et nettverk av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet.

Mer informasjon om KVANN: K V A N N – Norwegian Seed Savers 

Besøk Melbo Hovedgård

Melbo Hovedgård

Melbo gikk fra storgård til småby på noen få tiår. Chr. Frederiksen hadde en ledende rolle i en rekke foretak. Meget flott hovedgård samt romantisk hage/park-anlegg i historien rundt et industrieventyr rundt 1890–1920-tallet.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon