Museers historier om SKREI: 10 museer snakker om skrei på utstilling

21 april 2023

I forbindelse med etableringen av SKREI-senteret som åpner i 2026, ønsket vi sammen med kollegaer å tenke og snakke rundt hvordan museene jobber med tema knyttet til skreifisket i dag og hvordan det kan se ut i fremtiden.

13.–14. april samlet Museum Nord og SKREI Research Center flere museer som arbeider med kystkultur og fiskeri til et fagsymposium i Kabelvåg og Henningsvær. Representanter fra Helgeland Museum, Musea for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark, Museet Midt, Nordlandsmuseet, Nordmøre museum, Perspektivet museum, Varanger Museum og Vitimusea deltok.

Skreifisket

Lofotfisket, og skreifisket langs kysten for øvrig, har hatt stor økonomisk og kulturell betydning gjennom historien, og i dag er det uunngåelig å se det det i lys av spørsmål knyttet opp mot bærekraft og forvaltning av naturressurser. 

Det sesongbaserte skreifiskeriet har ført med seg bevegelser av folk og varer over store geografiske avstander. Museum Nord opplever at det er rom for mer faglig utveksling mellom museumsansatte på dette området, og at vi i større grad kan dele kunnskap om hva museene har i sine samlinger og hva de arbeider med innen kunnskapsproduksjon og formidling. 

En felles historie

De inviterte museene tok utgangspunkt i egen praksis, formidling og samlingsarbeid for sine innlegg, og belyste følgende tematikk:  

Tusen takk til samtlige deltakere for hyggelige og inspirerende dager!


 

Les mer om skrei:

SKREI

Et nytt nasjonalt museum og opplevelsessenter.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

Flere nyheter

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Nora-prosjektet og Islandstur

Hvordan bidra til en bærekraftig turisme? Hvordan skal vi kunne bygge miljøvennlige museum i fremtiden og få yngre generasjoner til å flytte til distriktene? Dette er noen av spørsmålene Nora-prosjektet skal drøfte og utforske de neste tre årene.

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune?

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune? Dette spørsmålet fikk deltakere i rådsmøtet til Museum Nord.