Museers historier om SKREI: 10 museer snakker om skrei på utstilling

21 april 2023

I forbindelse med etableringen av SKREI-senteret som åpner i 2026, ønsket vi sammen med kollegaer å tenke og snakke rundt hvordan museene jobber med tema knyttet til skreifisket i dag og hvordan det kan se ut i fremtiden.

13.–14. april samlet Museum Nord og SKREI Research Center flere museer som arbeider med kystkultur og fiskeri til et fagsymposium i Kabelvåg og Henningsvær. Representanter fra Helgeland Museum, Musea for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark, Museet Midt, Nordlandsmuseet, Nordmøre museum, Perspektivet museum, Varanger Museum og Vitimusea deltok.

Skreifisket

Lofotfisket, og skreifisket langs kysten for øvrig, har hatt stor økonomisk og kulturell betydning gjennom historien, og i dag er det uunngåelig å se det det i lys av spørsmål knyttet opp mot bærekraft og forvaltning av naturressurser. 

Det sesongbaserte skreifiskeriet har ført med seg bevegelser av folk og varer over store geografiske avstander. Museum Nord opplever at det er rom for mer faglig utveksling mellom museumsansatte på dette området, og at vi i større grad kan dele kunnskap om hva museene har i sine samlinger og hva de arbeider med innen kunnskapsproduksjon og formidling. 

En felles historie

De inviterte museene tok utgangspunkt i egen praksis, formidling og samlingsarbeid for sine innlegg, og belyste følgende tematikk:  

Tusen takk til samtlige deltakere for hyggelige og inspirerende dager!


 

Les mer om skrei:

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

Flere nyheter

Grindveving i Narvik

Onsdag 17. april gikk første kurskveld i grindveving av stabelen på Narvik Museum!

En ny Europafjær i hatten for Museum Nords forskningsrepertoar

Prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.

Reiselivets viktigste møteplass

Årets NTW (Norwegian Travel Workshop) ble avholdt i Trondheim 8-11. April hvor Trondheim fikk viste alt de har å by på. Sammen med ca. resten av reiselivet i Norge fikk vi vist frem hva Norge har å by på.