Registrering på samlebånd

21 april 2023

Å ta vare på samlingene er en av kjerneoppgavene til et museum. I Museum Nord er ansatte som jobber med samlingsforvaltning spredt på våre forskjellige museer. Det kan være en tid- og ressurskrevende prosess å gjennomføre registreringer av gjenstander alene. Sammen med fagansvarlig samlingsforvaltning Jarosalv, har samlingsforvaltningsgruppa vår begynt på en serie registreringsøkter – rett og slett registrering på samlebånd.

Først ut var Lofotmuseets sin samling med gjenstander for det meste relatert til fiskerigjenstander. Kollegaer fra Norsk Fiskeværsmuseum, Lofotr Vikingmuseum og avdeling Ofoten tok turen til Storvågan. I vel tre dager har gjengen vært samlet for å få til et krafttak på registreringsetterslepet.

Registrering på samlebånd i praksis

Gruppen fordelte seg ut på en på foto, en på redigering av foto, to på registrering i Primus, og en på merking av gjenstander.

Det var en fornøyd gjeng som avsluttet første runde denne uka. Konklusjonen er at dette var en suksess, og metodikken fungerte ganske bra.

Flere nyheter

SKREI mottar 2 millioner fra Nordic Last og Buss

Det største enkeltbidraget fra lokalt næringsliv til nå. – Jeg blir rørt og ganske ydmyk når jeg ser at SKREI betyr så mye for så mange i regionen, sier museumsdirektør Geir Are Johansen i forbindelse med overrekkelsen av en symbolsk sjekk denne uken.   

Nora-prosjektet og Islandstur

Hvordan bidra til en bærekraftig turisme? Hvordan skal vi kunne bygge miljøvennlige museum i fremtiden og få yngre generasjoner til å flytte til distriktene? Dette er noen av spørsmålene Nora-prosjektet skal drøfte og utforske de neste tre årene.

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune?

Hva slags rolle bør museet ha i min kommune? Dette spørsmålet fikk deltakere i rådsmøtet til Museum Nord.