Registrering på samlebånd

21 april 2023

Å ta vare på samlingene er en av kjerneoppgavene til et museum. I Museum Nord er ansatte som jobber med samlingsforvaltning spredt på våre forskjellige museer. Det kan være en tids- og ressurskrevende prosess å gjennomføre registreringer av gjenstander alene. Sammen med fagansvarlig samlingsforvaltning Jaroslav, har samlingsforvaltningsgruppa vår begynt på en serie registreringsøkter – rett og slett registrering på samlebånd.

Først ut var Lofotmuseets samling med gjenstander for det meste relatert til fiskerigjenstander. Kollegaer fra Norsk Fiskeværsmuseum, Lofotr Vikingmuseum og avdeling Ofoten tok turen til Storvågan. I vel tre dager har gjengen vært samlet for å få til et krafttak på registreringsetterslepet.

Registrering på samlebånd i praksis

Gruppen fordelte seg ut på én på foto, én på redigering av foto, to på registrering i Primus, og én på merking av gjenstander.

Det var en fornøyd gjeng som avsluttet første runde denne uka. Konklusjonen er at dette var en suksess, og metodikken fungerte ganske bra.

Flere nyheter

Grindveving i Narvik

Onsdag 17. april gikk første kurskveld i grindveving av stabelen på Narvik Museum!

En ny Europafjær i hatten for Museum Nords forskningsrepertoar

Prosjektet «Culturality» adresserer kulturarv i rurale og perifere områder for å fremme kreativ turisme og bærekraft.

Reiselivets viktigste møteplass

Årets NTW (Norwegian Travel Workshop) ble avholdt i Trondheim 8-11. April hvor Trondheim fikk viste alt de har å by på. Sammen med ca. resten av reiselivet i Norge fikk vi vist frem hva Norge har å by på.