EU gir nesten 13 millioner til containermuseum i Vesterålen 

06 juni 2023

Første del av finansieringen av GaiaVesterålens containermuseum er en realitet. Finansieringen skjer gjennom et stort EU-forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser ved navn Circular Boost. Prosjektet har totalt 28 europeiske partnere. Nasjonale partnerne er Reno-Vest, Norges arktiske universitet, Lundhagem Arkitekter og Museum Nord. 

«Dette er en stor dag, og vi er ydmyke over tilliten som blir vist oss. Tildelingen er en bekreftelse på at vi gjennom gode forskningsprosjekter etablerer et attraktivt forsknings- og utviklingsmiljø i regionen. Dette betyr også at vi er ett steg nærmere ambisjonen om å bygge et containermuseum i Sortland havn med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser noensinne», sier Randi Melgård, styreleder i Museum Nord.

Circular Boost er et 4-årig prosjekt, EU-finansiert under Horizon Europe-programmet. Circular Boost fokuserer på testing og oppskalering av sirkulære løsninger i bygninger og anleggssektoren gjennom pilotprosjekter fordelt over fem europeiske regioner. Pilotene vil demonstrere nye og integrerte løsninger for rivning, behandling av byggeavfall og håndtering i stor skala. Containermuseet i Vesterålen er en av fem piloter som skal vise storskala gjenbruk i praksis. 

“Avfallsbransjen er i en forrykende utvikling, og dette er enda et spennende eksempel på nybrottssamarbeid som vi i Reno-Vest er kjempeglade for å være med på. Byggenæringen er allerede et av satsingsområdene våre, de produserer masse avfall som vi må hjelpe dem med å håndtere bedre. Om dette faktisk kan brukes til nye bygg og konstruksjoner, er det så midt i blinken som det kan få blitt», sier administrerende direktør i Reno-Vest, Elise Gustavsen.

Det ble i 2022 inngått samarbeidsavtale mellom GaiaVesterålen og Reno-Vest om levering av gjenbruksmaterialer til containermuseet.

95% gjenbruk

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro, der en stor del skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping. Tildelingen innebærer en finansiering på 12.9 millioner kroner til forskning og arbeid med bruk av resirkulert betong, samt undervannsarbeider til containermuseet. Ambisjonen er et helsirkulært bygg som bidrar til det grønne skiftet i byggebransjen.

“En gjenbruksprosent på 95 % i denne størrelsen er uvanlig i både norsk og europeisk målestokk. Det EU-finansierte forskningsprosjektet om gjenbruk av betongen fra to rivningsklare bygg i Sortland er en viktig del av denne strategien. For Lundhagem Arkitekter er dette et spennende utgangspunkt for å skape et bærekraftig, men også et nytt estetisk forbildeprosjekt», sier Einar Hagem, partner i Lundhagem Arkitekter, som har en viktig rolle i forskningsprosjektet, og som også står bak designet på containermuseet. 

Norges arktiske universitet er en av de nasjonale partnerne i prosjektet. Universitetets rolle i prosjektet er å gi støtte til implementering av innovative praksiser innen byggematerialer med fokus på å utnytte resirkulerte betongtilslag med opprinnelse fra bygge- og riveavfall. Forsker Iveta Novakova, som har vært involvert i flere prosjekter om gjenvinning av gammel betong, er veldig fornøyd med tildelingen. 

“Prosjekter som GaiaVesterålen-museet med fokus på bærekraft og gjenbruk av byggematerialer er viktige, og støtte fra forskere fra UiT og det internasjonale Horizon-prosjektet «CIRC-BOOST» er svært viktig”, sier forsker Iveta Novakova. 

Sortland kommune har nå tatt på seg rollen som bygger av containermuseet. Planen er å gjenbruke betong fra to kommunale bygg som skal rives. Det ble også i 2022 fattet vedtak i både havnestyre og kommunestyret i Sortland om at museet skal lokaliseres til Sortland havn. Kommunen har startet plan- og reguleringsprosess.

“Sortland kommune er stolte av å være med på Gaia sin reise. Å resirkulere betong er nytenkende og viser at gjenbruk ikke bare er i nåtidens vind, men er kommet for å bli. Det er flott å se at bedrifter i Sortland samarbeider og jobber for en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt. Sortland kommune vil bidra på de måter vi kan. Vi vet at vi må endre måten vi handler på, dette prosjektet gir oss muligheten til å være med å utvikle nye metoder som kan bidra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt”, sier kommunedirektør i Sortland kommune, Rita Johnsen. 

Tegning
Foreløpige skisser av containermuseet plassert i Sortland havn. Illustrasjon: Lundhagem Arkitekter

GaiaVesterålen vil bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen i Sortland havn. Bygget skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg og drift. Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid, gjennom 16 utvalgte tema. 

For mer informasjon kontakt:

Portrett av en kvinne

Ane Høyem

Prosjektleder GaiaVesterålen

Flere nyheter

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.

Sesongåpning og bryggetreff på Korsnes

Sommersesongen på Korsnes starter for fullt med familiearrangement på dagtid og bryggetreff på kvelden førstkommende lørdag 22. juni!