En halv million og nye muligheter

14 juni 2023

En halv million og nye muligheter – Aquavisning gir 500.000 til utvikling av Lofotakvariet

Museum Nord er i gang med å etablere SKREI i Storvågan utenfor Kabelvåg, og det arbeides intensivt med prosjekteringen av det nye sentralbygget kalt Otolitten, som skal romme utstillinger, magasiner og servering. 

SKREI-prosjektet er imidlertid mer enn det store nybygget, det omfatter også oppgradering og nye publikumstilbud ved Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin. Nå gir Aquavisning AS og Nordlaks 500.000 for at Museum Nord skal kunne arbeide grundig med en mulighetsstudie for utvikling av Lofotakvariet.  

– Vi har hatt et godt samarbeid med Museum Nord gjennom mange år, og derfor vil vi gjerne bidra til en videre utvikling av Lofotakvariet, sier Marte Sørbø Hoholm, daglig leder i Aquavisning.   

Formidling for barn og unge

Museum Nord og Aquavisning har hatt et langvarig samarbeid om et visningssenter ved Lofotakvariet. For Museum Nord har dette bidratt positivt til drift og utvikling av akvariet. 

– Akvariet er 30 år, og har et generelt behov for oppgradering. I tillegg til dette og en fornyelse av visningssenteret er vi veldig interessert i å utforske mulighetene for bedre lærings- og formidlingsfasiliteter for publikum generelt og barn og unge spesielt, sier Harald Strøm, enhetsleder ved Lofotakvariet. 

– Vi setter svært stor pris på Aquavisnings bidrag og ønske om å være med på mulighetsstudien. Det gir oss rom og mulighet til å planlegge godt og trekke inn internasjonale ressurspersoner med kompetanse på planlegging av akvarium, sier Svein Ingvoll Pedersen, avdelingsdirektør for Museum Nord i Vågan. 

Det er satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra Museum Nord, Aquavisning, Skrei Eiendom AS og internasjonale fagpersoner innen akvariedrift. Mulighetsstudien skal være klar i løpet av 2023. 

Om SKREI

Museum Nord etablerer nå SKREI, som skal formidle havet, skreifisket og kystkulturens betydning, både i fortid og fremtid, og bidra til å løfte det fram i en nasjonal sammenheng. 

SKREI omfatter et nybygg – Otolitten – som skal ligge i Storvågan, på samme område hvor Museum Nords enheter Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofotmuseet ligger i dag. Nybygget skal romme en hovedutstilling om skrei og lofotfisket, restaurant/kafé, møterom og magasiner for Museum Nords samlinger. I tillegg omfatter SKREI en oppgradering og fornying av Lofotakvariet og de andre enhetene, samt uteområdet som binder dem sammen. 

Byggingen av SKREI er delt inn i to utbyggingsetapper. Først ut er Otolitten, i andre omgang kommer Lofotakvariet og Museum Nords andre enheter. Første utbyggingsetappe er finansiert og arbeidet er i gang, med forventet byggestart i 2024.

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

Lofotakvariet

Et møte med livet i Lofot-havet. Skrei, kveite, krabber, sei og hyse – disse og mange flere møter du i akvariet. Mating av sel og oter til faste tidspunkter. Kafè.

Flere nyheter

pangstart på sommerseongen!

Pangstart på sommersesongen: Sortland Museum åpnet sommersesongen lørdag 15. juni med besøk av ca 150 gjester!

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.