Bygningsvern på kongsbakk Gård

15 august 2023

Bygningsvern på Kongsbakk Gård

I sommer har driftansvarlig i avdeling Ofoten, Håvard, reparert en vegg på Kongsbakk gård. Bakveggen på våningshuset har vært i dårlig forfatning ved et av vinduene, men er nå utbedret.

Huset fikk nytt tak i fjor høst, og med årets arbeid er det klart til å «stå han av» når høststormer og vinter kommer.

Nytt tak på Kongsbakk gård

Nytt tak på Kongsbakk gård! Vår driftsansvarlig Håvard har i høst skiftet taket på Kongsbakk gård i Skjomen.

Narvik Museum

Den spektakulære Ofotbanen og malmtog, Narviks utvikling og industri, i tillegg til vandre- og kunstutstillinger.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon