Landskapsarkitektur og prøvegraving

30 august 2023

Det er mange oppgaver som skal løses før SKREI kan åpne i 2026. Blant disse er landskapsplanlegging – altså hvordan landskapet rundt SKREI og nå særlig Otolitten skal se ut. Hva kan vi bevare av trær, knauser og landskapsformasjoner? Landskapsarkitektur og prøvegraving er viktige verktøy.

Bygningene som en gang tilhørte institusjonen Våganheimen skal rives. Grunnen skal opparbeides og gi plass til nybygget Otolitten, parkeringsplasser og friarealer.

28. juni var Asplan Viak på befaring i Storvågan. Målet var å kartlegge hvilke trær, steiner, vekster og landskapsformasjoner som kan bevares. Sammen med landskapsarkitektene Knut Bjørgum og Rakel Fredriksen fra Asplan Viak var også ingeniør Bjarne Ravn Hunstad. Han var tilstede i kraft av sin ekspertise på trepleie.

De er alle enige om at det er et mål å bevare så mye som mulig av vekster og landskapsformasjoner. «Det som er her trives her, så det er om å gjøre å ta vare på det», sier Bjarne Ravn Hustad.

Samtidig som vi ønsker å gjøre så små inngrep som mulig, må vi også etablere siktlinjer. For eksempel er det viktig at man kan se Vågakallen når man kommer ut av nybygget «Otolitten», på den siden hvor Galleri Espolin ligger.

Plantegning som viser Otolitten, adkomst, parkering og beliggenhet ifht Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet. Illustrasjon: Asplan Viak. NB. Illustrasjonen er ikke ferdig bearbeidet og kan dermed avvike fra endelig resultat.
Prøvegraving i tomta til «Otolitten»

På samme befaring ble det også gjort prøvegraving i grunnen. Prøvegravingen gjøres for å skaffe best mulig informasjon for det videre arbeidet.

Sigrid Anita Bjørck, rådgivende ingeniør ved Asplan Viak på Leknes, forteller at man ved prøvegravingen påtraff grunnvann. Funnene er ikke til hinder for byggeprosessen av «Otolitten» eller det videre arbeidet med SKREI.

Prosjektleder for SKREI, Jens-Henrik Andersen, ser fram til byggestart. Før dette er det mye som skal på plass. Han berømmer de flinke fagfolkene som er med også i denne delen av prosjektet. Det er mange parter og mye ulik kompetanse som må til for at SKREI, og nå i første omgang nybygget «Otolitten», skal realises.

Utpå høsten starter rivingen av den eksisterende bygningsmassen. Da blir området inngjerdet og vi får nok en tydeligere følelse av at byggeprosjektet er i gang.

Flere nyheter

Høstferien 2023 hos museene

Er du på jakt etter artige aktiviteter til familier i høstferien? Se her!

WORK it OUT i Narvik

Narvik Museum er det eneste museet i Norge som var med på årets «WORK it OUT» event i regi av ERIH, i samarbeid med kulturskolen i Narvik

Fellesmøte for museene i nordland

21. – 22. september var Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Museum Nord samlet til det årlige fellesmøtet for museene i Nordland. Nytt i år er at også Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, Norsk Luftfartsmuseum og Narviksenteret også deltok.