UD-aspirantene besøkte SKREI og SRC

05 september 2023

UD-aspirantene besøkte SKREI og Skrei Research Center (SRC) 4. september.

Her fikk de et innblikk i prosjektet, historien, nåtiden og fremtiden til plassen, fiskeriene og kystkulturen. Det er en viktig del av utdanningen til vår neste generasjons utenriksdelegater å lære om hva nasjonen er bygget på og hva den kan tilby den store verden.

en mann holder foredrag
UD-aspirantene får innblikk i SKREI og SKREI Research Center under besøket sitt i Storvågan 4. september. Foto: Museum Nord

Svein og Jonas stod for presentasjonen før de fikk vandre omkring på området for å se de tilhørende besøksstedene i Storvågan; Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet.

flere mennesker utenfor Lofotmuseet
UD-aspirantene i samlet flokk utenfor Lofotmuseet. Foto: Museum Nord

Tusen takk for besøket!

Les mer om SKREI

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon