Coastal Memory Fort prosjektsamling i Portugal

25 september 2023

14. til 16. september møttes prosjektpartnere i Coastal Memory Fort-prosjektet i Lourinhã i Portugal.

Museum Nord er en del av Coastal Memory Fort-prosjektet (EEA Grants Portugal), hvor målet er å gjenopprette Paimogo fortet i Lourinhã i Portugal, med tradisjonelle byggeteknikker.

Opplevelser i Lourinhã

Prosjektsamlingen besøkte interessante kultursteder i Lourinhã: Lourinhã Museum, museum om slaget ved Vimeiro 1808, fiskeri- og havmuseum, dinosaurparken, og ikke minst Paimogo- fortet.

Lourinhã har en mangfoldig historie. Her er det funnet dinosaurfossiler fra juratiden, og i dag forskes det aktivt på funnene gjennom internasjonalt samarbeid ved Lourinhã Museum og Dino Park Lourinhã. Området har også nettopp blir sertifisert til UNESCO Global Geopark for sin unike geologi- og naturhistorie.

Lourinhã Museum viser i tillegg fram den lokale samfunnsutviklingen og bygdeliv, som er et likhetstrekk med flere av våre museer. Tolkningssenteret for slaget om Vimeiro 1808 er også et eksempel på at lokalhistorien blir løftet fram og gjort aktuell.

Paimogo-fortet

Paimogo-fortet er et av flere fort langs kysten av Portugal. Fortet har et stort potensiale for utvikling, og flere inngangsvinkler på interessante historiefortellinger.

Paimogofortet
Paimogo-fortet med klippene og stranden i bakgrunnen. Området har stor verdi for lokalbefolkningen. Foto: Museum Nord

Klippene ved Paimogo-stranden viser at det har vært flere elver i området for 152 millioner år siden. Det er også funnet fossiler etter dinosaurer, skilpadder, krokodiller og andre mindre pattedyr.

Ved Paimogo-stranden gikk engelske tropper i land i august 1808 for å ta del i slaget om Vimeiro mot de franske styrkene.

flere mennesker inni Paimogofortet
Inni Paimogo-fortet finnes det spor fra tidligere tider. Foto: Museum Nord

I dag forskes det på hvordan å ta vare på og delvis rekonstruere Paimogo-fortet. En utfordring er blant annet at området er utsatt for erosjon. Paimogo-fortet og stedet rundt har stor verdi for lokalbefolkningen, og i fremtiden ønskes det å gjøre stedet attraktivt for både lokale og tilreisende besøkende.

Vårt bidrag

Et av våre bidrag til Costal Memory Fort (EEA Grant Portugal) var å gjennomføre en workshop under besøket i Lourinhã. I workshopen delte vi vår erfaring som museums- og reiselivsaktør,

post it lapper

i tillegg til at vi reflekterte sammen med prosjektpartnere hvordan lokal forankring, identitet, bevaring og formidling av lokale kultursteder kan gjøres.

lego
Det ble også rom for kreativ utfoldelse under workshopen. Foto: Museum Nord

Folkemøte

Coastal Memory Fort prosjektsamling i Portugal ble avsluttet med åpent folkemøte. Her ble prosjektet presentert for lokale tilhørere og interessenter.

flere mennesker i en sal
Tilhørere under folkemøtet som avsluttet Coastal Memory Fort prosjektsamling i Portugal. Foto: Museum Nord

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!