SKREI: Rivinga av gamle bygg er snart i gang

02 oktober 2023

På tomta der nybygget Otolitten skal reise seg er rivinga av gamle bygg snart i gang.

Gamle Våganheimen skal rives. Det er flere bygg på tomta. De første som rives er der hvor selve Otolitten skal stå. Det siste som rives er bygget som i dag huser prosjektkontoret til SKREI.

Bærekraft i alle deler av prosjektet

Det er viktig for prosjektet å gjøre gode bærekraftsvalg også i denne fasen. Asplan Viak, som via Skrei Eiendom, skal bestyre rivinga. Det er også de som koordinerer arbeidet med ombruksmaterialet.

Tidligere i høst gikk det ut pressemelding om at mye av rivingsmaterialene skulle gis bort. Det ble satt en tidsfrist for å melde sin interesse. Det er inspirerende å se at mange nå har meldt sin interesse for ombruksmaterialene! Ca 50 stykker har meldt seg på med ønske om ulike bygningsdeler og inventar. Det vil gjøres en skjønnsmessig og så rettferdig fordeling som mulig der f.eks ideelle organisasjoner vil prioriteres.

Rivinga starter i oktober 2023

Det er Brekken Anlegg AS som skal gjøre selve rivearbeidet. Dette starter i oktober etter at igangsettingstillatelse er gitt. Det forventes at rivinga av gamle bygg er ferdig innen 1. desember. De som mottar ombruksmaterialer vil få beskjed etterhvert om hvor dette kan hentes.

Bildet viser arbeidshansker og rivearbeid.

Flere nyheter

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

Koselig juleverksted i Narvik

Onsdag 29. November var det koselig juleverksted på Narvik Museum. Både familier og besteforeldre med barnebarn møtte opp, og lagde fin julepynt.

SKREI: informasjonsmøte 29. november

Velkommen til informasjonsmøte om SKREI onsdag 29. november 2023.