SKREI gir ringvirkninger

16 oktober 2023

140 000 besøkende pr. år

SKREI vil tiltrekke seg gjester fra fjern og nær og formidle historie til mange målgrupper. SKREI vil, utover de verdiene som skapes på stedet, også skape store økonomiske ringvirkninger. Som Lofotfisket og Norges viktigste fisk vil SKREI også skape store verdier – både av kulturell betydning og også økonomisk.

Bildet viser kart over Storvågan. Illustrasjon: LPO arkitekter.
Kart over Storvågan som viser hvor Otolitten skal bygges (etappe 1). Etappe 2: Ny vei til Nyvågar samt større oppgradering av uteområder. Illustrasjon: LPO Arkitekter

SKREI skal være åpent hele året. Det blir utstillinger, aktiviteter og opplevelser tilpasset sesong og besøkstall. SKREI skal være en aktuell arena for lokalbefolkningen å oppsøke kunnskap om lofotfisket på. Tilreisende skal få innblikk i kulturhistorien og gjennom opplevelser og kunnskap få bedre grunnlag for å forstå hva Lofoten er, hva lofotfisket var og er og hvordan dette vises i vår kultur og næring også i dag. SKREI gir ringvirkninger.

140 000 gjester pr. år

Disse gjestene vil komme fra fjern og nær. Tilreisende til vår region skal ønske å besøke SKREI for å lære mer om lofotfiskets fortid, nåtid og fremtid. Folk fra hele verden skal reise rikere fra Lofoten – fordi de har lært mer og har fått en større forståelse for livet i nord, historien og kulturminnene.

Ved å tilføre Lofoten en viktig attraksjon vil SKREI kunne bidra til at gjester blir lenger i regionen. Det bidrar til etterspørsel av opplevelser, overnatting og generell service.

SKREI gir ringvirkninger – økonomisk og kulturelt

Menon Economics har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse. SKREI vil medføre en forbruksvekst i regionen verdt 43,6 millioner kroner pr. år når gitte kriterier er lagt til grunn. Du kan lese mer om ringvirkningene på denne siden.

SKREI gir ringvirkninger. Det gir arbeidsplasser, omsetning i handelsstand, reiseliv og tilstøtende næringer. SKREI skaper stolthet, kunnskap og identitet. SKREI åpner i 2026. Les mer om prosjektet her.

Otolitten sett fra sjøsiden. Galleri Espolin til venstre, Lofotmuseet til høyre, Lofotakvariet foran. Illustrasjon: LPO arkitekter
Otolitten sett fra sjøsiden. Galleri Espolin til venstre, Lofotmuseet til høyre, Lofotakvariet foran. Illustrasjon: LPO arkitekter

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon