Gaiavesterålen vinner ærekraftprisen 2023

25 oktober 2023

GaiaVesterålens helsirkulære museumsbygg er vinner av årets Ærekraftpris.  GaiaVesterålen vant i kategorien bolig, der kriteriene var grad av gjenbruk, etterbruk, innovasjon, sirkulær økonomi og samarbeid med andre bedrifter. 

“Vi er utrolig glade for at vårt helsirkulære museum vant i kategorien bolig, for vi vil bygge så mye mer enn et museum. Vi vil bygge et hjem der vi og ungene våre i framtida kan hente kunnskap og inspirasjon om fortida, slik at vi kan skape ei bedre framtid. Tusen takk til juryen som så akkurat dette,” sa Ane Høyem, leder i GaiaVesterålen, da hun tok imot prisen. 

Prisen ble delt under årets Ærekraftkonferanse i Harstad i dag. Foran en fullsatt sal ble det av juryen trukket fram at GaiaVesterålen har en helhetlig leveranse på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft gjennom miksen av de ulike aktivitetene i satsingen. Det er koblingen og samhandlingen mellom disse som ble avgjørende for juryens avgjørelse. 

Imponert og inspirert

«Juryen har latt seg imponere og inspirere av jobben som gjøres i GaiaVesterålen. Vinneren har over tid jobbet med bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet ved å utvikle nytt innhold i museer ved hjelp av nye teknologiske løsninger. Museet er også en «bolig» for denne utviklingen. Vinneren har mottatt støtte fra blant annet EU og Forskningsrådet. De er nyskapende og modige i sine mange prosjekter, og de søker samarbeid og allianser, både hjemme og ute i Europa,” sa førsteamanuensis, Trond Bottolfsen, som delte ut prisen til GaiaVesterålen på vegne av juryen.

Ane og Øystein holder prisen

Leder Ane Høyem og kommunikasjons- og miljøleder Øystein Lihaug Hjelle  i GaiaVesterålen under utdelingen. FOTO: GaiaVesterålen

GaiaVesterålen er en del av Museum Nord. Organisasjonen samarbeider nå tett med Sortland kommune om realiseringen av et helsirkulært museum i Sortlands havn. Planen er at bygget skal oppføres av gjenbruksmaterialer, som utrangerte containere fra fiskerinæringa og resirkulert betong.  

«Vi er stolte over å ha vunnet den gjeve Ærekraftsprisen. Det at byggeprosjektet nå blir lagt merke til, er både en anerkjennelse og oppmuntring, som betyr mye for oss i det videre arbeidet. Prisen sier noe om viktigheten av dette prosjektet, og er en stor motivasjon til å stå på videre,» sier Ole-Martin Hammer, økonomi- og administrasjonssjef i Museum Nord.  

GaiaVesterålen er en del av Museum Nord. Museum Nord er et konsolidert museum for nordre Nordland og driver 21 museer i Vesterålen, Lofoten, Narvik. GAIA Vesterålen er et økosystem av parter bestående av over 100 direkte partnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt i de ulike prosjektene.

For mer informasjon kontakt

Portrett av en kvinne

Ane Høyem

Prosjektleder

Portrett av en mann

Øystein Lihaug Hjelle

Kommuikasjons- og miljøleder

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!