GaiaVesterålen: Meningsmåling viser stor klimaskepsis i Vesterålen

30 oktober 2023

54% av vesterålingene er enig i at klimaforandringer er menneskeskapte. Det viser en ny meningsmåling utført av Norfakta i regi av GaiaVesterålen med nasjonale partnere i RESIST-prosjektet (Museum Nord/GaiaVesterålen, Vesterålsrådet, Andfjord Salmon og Sintef). Vesterålingene skiller seg dermed markant fra resten av landet, der lignende meningsmålinger viser at bare 25% av den norske befolkningen ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. 

“Det er overraskende at Vesterålen skiller seg signifikant fra landsgjennomsnittet i oppfatninger om klima. Samtidig er jeg glad at så mange har svart på undersøkelsen, fordi dette gir oss ny og nyttig informasjon om meninger i vesterålssamfunnet,” sier Karl-Erling Norlund, leder av Vesterålsrådet og ordfører i Sortland kommune. 

Totalt 739 personer over 18 år fra kommunene Hadsel, Sortland, Andøy, Bø og Øksnes har svart på undersøkelsen fra Norfakta. Av de 739 spurte er det kun 54 % som er enige i utsagnet «Klimaforandringer er hovedsakelig forårsaket av menneskelig aktivitet», samtidig svarer 22 % av at de er helt uenige i utsagnet. I andre europeiske land er derimot troen på menneskeskapte klimaendringer langt høyrere. I Irland ligger tallet på 81% og i Italia på 82% for samme utsagn, ifølge en større EU-studie som tok for seg innbyggernes holdninger til klimaforskning og klimaendringer i seks europeiske land.

I Vesterålen er om lag 4 av 10 i stor eller svært stor grad bekymret for klimaendringer i Norge, ifølge den nye Norfakta-meningsmålingen som er utført på oppdrag fra Museum Nord/GaiaVesterålen, Andfjord Salmon og Vesterålsrådet som ledd i deres deltakelse i EU-prosjektet RESIST. RESIST er et 5-årig EU-prosjekt ledet av SINTEF, og handler om å styrke lokalsamfunns klimatilpasning for fremtiden. 12 europeiske regioner er med, hvor Vesterålen er den eneste i Norge. 

«Resultatene viser viktigheten av å sette søkelys på konkrete tiltak som kan bidra til å ruste oss i møte med uunngåelige samfunnsendringer som følge av klimaendringer i Vesterålen. Andfjord Salmon vil i RESIST-prosjektet sammen med Gaia Vesterålen og Vesterålsrådet være med å utvikle kunnskap og verktøy som gjør det mulig å forutse og forebygge kritiske konsekvenser som følge av klimaendringene,» sier Stig Pettersen, samfunnskontakt i det landbaserte oppdrettsanlegget Andfjord Salmon på Andøya. 

tror det nytter å gjøre noe

Selv om kun halvparten av vesterålingene tror at klimaforandringene er menneskeskapte, er det like mange som mener at det ikke er for sent å gjøre noe med det og at egen atferd og handlinger kan gjøre en forskjell. Totalt 50 % av de spurte vesterålingene var uenige i utsagnet «Klimaforandringer er utenfor kontroll – det er for sent å gjøre noe med det». Videre er det ifølge meningsmålingen også bare 24 % som ikke tror egen atferd gjør en forskjell for å håndtere klimaforandringer. 

NORFAKTA-undersøkelsen viste også at om lag 4 av 10 vesterålinger er uenige i at det er vanskelig å gjøre noe med klimaforandringer. 45% var enige i utsagnet “Jeg vet hva jeg kan gjøre for å bidra til å forhindre klimaforandringer fordi det er tydelig informasjon/ veiledning om hva folk kan gjøre for å hjelpe”. Et overraskende funn er at lavest andel enige i denne påstanden er den yngste aldersgruppen under 30 år. 

“Det er svært gledelig at mange tror at det faktisk er mulig å gjøre noe for å stoppe klimaendringene, og at de valgene man tar i sitt eget liv kan gjøre en forskjell. Gjennom andre prosjekter, som Miljøkontrakten, erfarer vi nettopp dette. Det har vært en fantastisk respons fra vesterålinger som ønsker å bruke hverdagsvalg til å gjøre innsats for miljøet”, sier Ane Høyem, prosjektleder i GaiaVesterålen.  

Forskning, innovasjon, kunnskapsdeling og teknologi står sentralt for å ruste klimasårbare regioner for endringene som kommer. De norske samarbeidspartnerne i RESIST-prosjektet fikk utført meningsmålingen i Vesterålen for å få en pekepinn på hvilke meninger og oppfatninger vesterålinger har om klimaendringene. En del av formålet med meningsmålingen var å sammenligne vesterålingers holdninger til klimaforskning og klimaendringer med resten av landet og andre land I Europa.  

“Svarene understreker viktigheten av oppdraget til RESIST, som handler om hvordan vi snakker om klimaendringer på en forståelig måte og hvordan vi formidler tiltak som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til å begrense eller håndtere klimaendringer, avslutter Karl-Erling Nordlund.

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!