Stor interesse for ombruksmaterialer

30 oktober 2023

Stor interesse for ombruksmaterialer

I midten av oktober kom byggegjerdene opp. Nå er Alf Brekken Sønner i gang med rivingen av bygningene. Rivingsarbeidet kommer til å pågå fram til desember. Deretter er det klart for at material som skal til ombruk fordeles.

Før rivingen har byggene blitt gjennomgått og alt brukbart er hentet ut og sortert. Det er tidligere annonsert at så mye som mulig av materialene går til ombruk – til stor interesse og glede for mange!

Mer enn 60 interessenter har meldt seg i håp om å kunne overta brukte men brukbare byggematerialer. Det er flott at det er stor interesse for ombruksmaterialer. Daglig leder i Skrei Eiendom AS, Johannes Rørtveit uttaler blant annet i et intervju med Våganavisa at det er veldig flott at så mange har interesse for å ta vare på verdiene. Det er morsomt at folk ser verdien i en plankelengde. Når du begynner å regne blir det fort tusenvis av kroner. Å gi bort brukbare materialer er et viktig og spennende bidrag i SKREI-prosjektet, som vi ønsker skal være grønt og bærekraftig, sier Rørtveit.

Hva med prosjektkontoret og øvrig aktivitet?

Vågar produkter, som blant annet selger ved og har tilholdssted for denne aktiviteten i bygningene som skal rives, flytter etter hvert ut. Museum Nord har hatt et pågående arbeid med å registrere gjenstander i et annet av de gamle byggene. Arbeidet med dette, i disse byggene er avsluttet. Prosjektkontoret for SKREI blir værende enda en stund, i det bygget hvor dette er etablert. Dette bygget blir det siste som blir revet, etter planen i 2025.

Bilde som viser utsikt over området til SKREI
Den mektige Vågakallen blir blikkfang også fra Otolitten. Otolitten skal ligge til venstre for bildet, lite prangende og heller dempet i terrenget, vakker og funksjonell – med utsikt mot Vestfjorden og Vågakallen. Foto: Museum Nord.

Flere nyheter

Gaia Arctic Summit 2024

Når den internasjonale klimakonferansen Gaia Arctic Summit går av stabelen i Vesterålen i juni er det med særdeles topptunge talere på scenen. Både norske og internasjonale eksperter vil bidra med kunnskap innen ulike felt – knyttet opp mot mulighetsrommet som oppstår rundt bærekraftsutfordringer og sirkulærøkonomi.

Gaiasamling og demonstrasjon av Vesterålsmodellen

Gaia Vesterålen-teamet har denne uka jobbet sammen på Sortland med ferdigstilling av ny prototype av Vesterålsmodellen.

Kunstworkshop i Narvik

Narvik Museum fikk besøk av en skoleklasse som var med på kunstworkshop med naturmaterialer, med kvensk kunstner Åsne Kummeneje Mellem.