Leter høyt og lavt

06 november 2023

Vi arbeider nå med hovedutstillingen i SKREIs nye sentralbygg, kalt Otolitten. Et mål for utstillingen er å formidle historie knyttet til lofotfisket og skreien fra et geografisk perspektiv som strekker seg langt utover Lofoten. Vi leter høyt og lavt!

Derfor tar vi kontakt med både museer og andre forskningsinstitusjoner i vår søken etter gjenstander, informasjon og historiske bidrag relatert til tematikken. Vi ønsker også å etablere kontakt med museer og andre institusjoner for fremtidig samarbeid, og for å undersøke mulighet for eventuelle lån eller reproduksjon av gjenstander. Som et ledd i dette arbeidet samlet Museum Nord en rekke museer som jobber med kystkultur og fiskeri til et fagsymposium i Kabelvåg og Henningsvær i april i 2023.

Jakter på gjenstander som forteller SKREI-historier

De faste utstillingene i Otolitten, det nye sentralbygget som nå prosjekteres for SKREI, skal fortelle om skreien og skreifisket fra steinalderen og fram til vår egen samtid. Lofotfisket og det gamle Vágar i dagens Vågan skal stå sentralt, men SKREI skal også formidle den viktige nasjonale og internasjonale historien knyttet til skreifisket.

I tillegg til historie og arkeologi skal perspektiver fra både naturvitenskap og kunst inngå i utstillingene. Utstillingsgruppa leter nå høyt og lavt etter relevante og spennende gjenstander.

Utenfor museum nords egne samlinger

For de som arbeider med utstillingene betyr det blant annet å lete etter gjenstander som kan formidle historier utenfor Museum Nords egne samlinger. Den siste uken har utstillingsgruppa og Expology AB fått et innblikk i Havforskningsinstituttets samling av historiske forskningsinstrumenter, som befinner seg i Bergen.

Mange av instrumentene har vært med på å gjøre nye oppdagelser, som har gitt nye innsikter i skreiens liv, og i flere tilfeller har det skjedd nettopp i Lofoten. Kanskje flytter noen av forskningsinstrumentene til Lofoten og SKREI i 2026?

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!