Formidlere for en dag på Lofotr Vikingmuseum

08 november 2023

En intensiv uke for å utvikle et formidlingstilbud

Under høstferien (9.-12. oktober) var bachelorstudentene i arkeologi på UiT på besøk på Lofotr Vikingmuseum. Målet deres var å jobbe sammen for å utvikle et formidlingstilbud. De 16 studentene tar emnet, museumspraksis, med professoren og arkeolog Gørill Nilsen, som deltok i de arkeologiske utgravningene på Borg i 2002. På Lofotr Vikingmuseum kan man oppleve vikingtiden på ulike måter. For eksempel kan man lære om høvdingen på Borg og livet i vikingtiden gjennom leker, aktiviteter og smaksopplevelser, ikke bare ved å besøke den arkeologiske utstillingen. Formidlingstilbudet er forskjellig og tilpasser ulike aldersgruppe. Oppgaven som studentene fikk var å produsere et formidlingstilbud som skulle tilbys gjestene for én dag. Hovedutfordringen var å lage et faglig, autentisk og engasjerende formidlingstilbud og følgelig være formidlere for en dag på museet.

Forberedelse og veiledning

Programmet for uken var rikt og variert. Første dagen fikk studentene en dyptgående omvisning med museumsdirektøren Marion Fjelde Larsen og konservatoren Elisabeth Rosa Brusin. Der hovedfokuset var på Borg som maktsenter gjennom flere århundrer og den politiske rollen som høvdingsetet på Borg hadde i vikingtiden i forhold til Lofoten, Norden og resten av Europa. Viktig var de marine ressursene og sjøfarten, og derfor ble det også lagt vekt på naust-tuftene rundt Borgpollen.

Dagen etter ga Elin Tinuviel Torbergsen en presentasjon av phd-prosjektet sitt som handler om basisutstillinger og oppgradering av formidlingstilbud via digitale løsninger. Etterpå jobbet elevene selvstendig med å utvikle ideer til oppgaven. De fikk veiledning og tilbakemeldinger på det faglige innholdet av Gørill, Marion, Elin og Elisabeth.

Elin guider studentene i uteområde
Elin guider i uteområdet (foto: Lofotr Vikingmuseum)

Etter en lang dag med utvikling av ideer ble det et koselig vikinggilde på kvelden. I høvdinghuset ble det dans, musikk og god mat med høvdingen og husfrua på Borg.

Studentene danser rundt med høvdingen og husfrua
Foto: Lofotr Vikingmuseum

Verter for en dag

På onsdagen var studentene i full gang med å bli ferdig til den store dagen de skulle presentere og fremføre formidlingen til publikum.

Studentene var fordelt på 6 stasjoner og hver enkelt post hadde ulike oppgaver. To studenter tok imot besøkende, forklarte rebusløpet og delte ut kart over museet. En gruppe jobbet som portvakter og stilte gjestene spørsmål om vikingtiden, for å finne ut om man var venn eller fiende. I gildehallen var det husfrua og høvding som engasjerte publikum i rebusløpet med runer, samt med Odin og Loke. Mens i boligdelen handlet opplegget om vikingsmykker, vikingdrakter og tekstilproduksjon, mens i fjøset var det mulig å skrive eller skjære runer på pinner. Runepinner kommer mest fra middelalder Bryggen (Bergen), men studentene var flinke å kontekstualisere dette og forklare de ulike «runealfabetene» som ble brukt fra ca. 100-tallet frem til middelalder.

Utenfor høvdingens hus kunne gjestene utfordre guden Thor i to fysiske aktiviteter: hesteskokasting og tautrekking. Det ble mye gøy både for besøkere og formidlere. Til slutt fikk alle deltakerne et diplom som sa at de var ekte vikinger.

Lofotr Vikingmuseum

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn tusen år.

PhD-prosjekt: Kulturhistorisk museumsformidling og lokasjonsbaserte medier

I ph.d.–prosjektet undersøkes det hvordan utstillinger kan komplementeres med digitale formidlingsformer for å bedre kunnskapsformidlingen.

Flere nyheter

Julemarked på Narvik Museum

Lørdag 2. Desember var det julemarked på Narvik Museum, med hele 19 salgsutstillere med stort utvalg salgsvarer og god julestemning!

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

Koselig juleverksted i Narvik

Onsdag 29. November var det koselig juleverksted på Narvik Museum. Både familier og besteforeldre med barnebarn møtte opp, og lagde fin julepynt.