GAIA: Fra slakteri til museum

10 november 2023

Tirsdag var GAIA sammen med nasjonale partnere i Circular Boost-prosjektet, UiT, Sortland Kommune og Reno-Vest, for å se på Norturabygget. Mye av bygget kan nemlig bli gjenbrukt i det helsirkulære containermuseet.

Med 13 millioner kroner fra et EU-forskningsprosjekt på sirkulære byggeprosesser, skal det nye GAIA-containermuseet sette rekord i gjenvinning av betong. Gjennom Circular Boost-prosjektet skal det gamle slakteriet (Norturabygget) og den gamle brannstasjon på Sortland rives og gjenbrukes til å bygge det nye signalbygget i Sortland havn.

Gruppe mennesker rundt et møtebord.

Før vi besøkte bygget hadde vi et kjapt møte i den nye brannstasjonen hvor vi diskuterte teknikk og logistikk rundt det omfattende prosjektet. F.v. Marius Frantzen, Jack Lange, Atle Nielsen, Øystein Lihaug Hjelle, Elise Gustavsen og Kristine Røiri.

Norges arktiske universitet er en av de nasjonale partnerne i prosjektet. Universitets rolle i prosjektet er å gi støtte til implementering av innovative praksiser innen byggematerialer med fokus på å utnytte resirkulerte betongtilslag med opprinnelse fra bygge- og riveavfall.

Forsker Iveta Novakova fra avdelingen for energi og materialteknologi ved UiT har vært involvert i flere store prosjekter, med gjenbruk av betong som hennes spesialitet. Hun sier de har funnet tre typer betong i Norturabygget.

— Den normale betongen i bygget er godt gjenbrukbar, den andre typen kan være mer problematisk, men kan også brukes. Den tredje typen er lecastein. Mesteparten av materialene kan brukes i resirkulering, sa Iveta Novakova under befaringen av slakteriet.

Portrett av forsker Iveta Novakova

— Dette er ikke et rivningsprosjekt, det er et demonteringsprosjekt

Portrett av administrerende direktør i Reno-Vest, Elise Gustavsen

Er det andre ting fra bygningene som kan gjenbrukes?

Det er mye mer enn bare betong å hente ut fra prosjektet. Bygget inneholder flere andre materialer som kan bli gjenbrukt.

— Vi har vært på skattejakt i dag for å se på ting, og det vil jo bli opp til arkitektene å sette sammen et nytt bygg med brukte materialer fra dette bygget. Dette er ikke et rivningsprosjekt, det er et demonteringsprosjekt, sa administrerende direktør i Reno-Vest, Elise Gustavsen

— Det er utrolig mye brukbart her, veldig mye stålkonstruksjoner og glass som jeg er helt sikker på at arkitektene vil tenke at dette kan gjenbrukes.

Men, det er ikke bare fysiske materialer å hente ut fra bygget. Det ligger også en god del ny kunnskap gjemt i de slitte betongveggene.

— Reno-Vest er med på dette prosjektet for å lære. Vi har som strategi å hjelpe byggebransjen med å bli enda bedre på å demontere, og å kunne putte brukte byggematerialer i nye kretsløp, bli nye byggestener i nye bygg, avsluttet Gustavsen.

Dame som står i et mørkt rom og lyser på grønne garderobeskap med telefonlommelykt.
Det gamle slakteriet har mer enn bare betong å by på, her har vi blant annet garderobeskap som kanskje er å se i det fremtidige museet.

Skal bidra til det grønne skiftet i byggebransjen

EU-prosjektet Circular Boost  er et 4-årig prosjekt, EU-finansiert under Horizon Europe-programmet. Sammen med 28 internasjonale partnere, skal det forskes på hvordan man gjenbruker betong i stor skala. Circular Boost fokuserer på testing og oppskalering av sirkulære løsninger i bygninger og anleggssektoren gjennom pilotprosjekter fordelt over fem europeiske regioner. Pilotene vil demonstrere nye og integrerte løsninger for rivning, behandling av bygge-avfall og håndtering i stor skala. Containermuseet i Vesterålen er en av fem piloter som skal vise storskala gjenbruk i praksis.  

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro, der en stor del skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping. Tildelingen innebærer en finansiering på 12.9 millioner kroner til forskning og arbeid med bruk av resirkulert betong, samt undervannsarbeider til containermuseet.

— Ambisjonen er et helsirkulært bygg som bidrar til det grønne skiftet i byggebransjen, og at Containermuseet skal ha en gjenvinningsgrad på 95% i byggeprosessen, sa Ane Høyem under befaringen, leder i GaiaVesterålen

Nasjonale partnerne i Circular Boost-prosjektet er Reno-Vest, Norges arktiske universitet, Lundhagem arkitekter og Museum Nord. 

GaiaVesterålen vil bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen i Sortland havn. Bygget skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg og drift. Inni containermuseet blir det en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen, en modell som tar for seg både fortid, nåtid og fremtid, gjennom 16 utvalgte tema.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon