DET SYNLIGE BEVISET PÅ MILJØFYRTÅRN SKAL OPP PÅ VEGGEN

14 november 2023

Museum Nord har nå mottatt det synlige beviset på sertifisering som Miljøfyrtårn. Museum Nord har enheter i Lofoten og Ofoten som tidligere er sertifisert. Ved å bli sertifisert innenfor hovedkontormodellen til Miljøfyrtårn. Får vi mulighet til å sertifisere hele vår virksomhet. For Museum Nord er dette et viktig steg i å oppnå våre strategiske bærekrafts mål.

FOKUS PÅ Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø har alltid hatt et stort fokus her i Museum Nord og det er en stor glede og endelig få det fysiske beviset på dette arbeidet. Det er lagt ned mye jobb på dette området og dette fokuset vil Museum Nord fortsette med, både på museene men også i våre prosjektarbeid.

Lofoten er en plass med stor betydning både lokalt og nasjonalt og det er viktig å skape gode arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø og bidra til å beskytte og bevare naturen vår, men også planeten.

Dette er et steg i riktig retning for organisasjonen og fokuset på dette vil bli enda større i den nye strategien.

Prosjekter med fokus på klima og miljø

De siste årene har Museum Nord også hatt flere prosjekter som jobber nettopp med disse problemstillingene. Du kan lese mer om prosjektene her:

GaiaVesterålen

GaiaVesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

NORA

Hvordan bidra til bærekraftig turisme, bygge miljøvennlige museum i fremtiden og få yngre generasjoner til å flytte til distriktene? Dette er noen av spørsmålene NORA-prosjektet ser på de neste tre årene.

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

Coastal Memory Fort prosjektsamling i Portugal

14. til 16. september møttes prosjektpartnere i Coastal Memory Fort-prosjektet i Lourinhã i Portugal.

Flere nyheter

Julemarked på Narvik Museum

Lørdag 2. Desember var det julemarked på Narvik Museum, med hele 19 salgsutstillere med stort utvalg salgsvarer og god julestemning!

Stort oppmøte og begeistring

Hva er egentlig SKREI? Det åpne informasjonsmøtet som ble holdt i slutten av november ga tilhørerne mange svar.

Koselig juleverksted i Narvik

Onsdag 29. November var det koselig juleverksted på Narvik Museum. Både familier og besteforeldre med barnebarn møtte opp, og lagde fin julepynt.