Kartlegging av arkiv på Øksnes

15 november 2023

Denne uken er representanter for Arkivverket og Museum Nord samlet på Øksnes Museum for kartlegging av arkiv.

Et grundig og møysommelig arbeid gjennomføres for å kartlegge Øksnes Langenes Fiskeindustri (ØLF) arkiv hos Øksnes Museum.

Arkivverket er representert av Runi Salomonsen, Kristin Brattelid og Torkel Thime. Fra Museum Nord er fagansvarlig samlingsforvaltning, Jaroslav Bogomolov, og konservator ved Øksnes Museum, Julie Beck Gjellesvik.

Vesterålen har vist seg fra sin beste side, og bydd på fantastiske novembermotiver til gjengen som er er samlet i Øksnes. Slik som dette:

frostrøyk

Et nordnorsk symbol

A/L Øksnes-Langenes Fryseri og Kjøleanlegg ble stiftet i 1942 grunnet behov i kjølelager til oppbevaring av agn og blåkveite fra sommerlinefisket. Men krigen hindret andelslaget å komme i gang. Utbyggingen startet først etter krigen på 1950-tallet, med påfølgende navneskifte til Øksnes-Langenes Fiskeindustri (ØLF) og produksjonsstart i 1955.

Etter krigen lå store deler av flåte og foredlingsanlegg i landsdelen nede. Mange av de nye anleggene som ble bygd opp ble organisert som et fiskerisamvirkelag. Øksnes-Langenes Fiskeindustri var også organisert som andelslaget, men eierinteressene ble spredt på stat (som gikk inn med 51 prosent av andelskapital), kommune, fisketilvirkere, fiskerlag og enkeltpersoner.

Øksnes-Langenes Fiskeindustri var en stor fiskeindustri bedrift i landsdelen og et av de største Frionoranleggene langs kysten. Virksomheten lå meget sentralt i forhold til fangstområdene for torsk og var bedre enn de fleste andre anlegg sikret råstoffleveranser gjennom hele året: Torskefisket vinter og vår, blåkveite og sei om sommeren og banklinefisket om høsten. For å utnytte anleggets kapasitet fullt ut og sikre jevne leveranser og helårsdrift ble det mot slutten av 1950-tallet besluttet å etablere tråledrift i Øksnes.

Etter initiativ fra ØLF startet rederiet A/S Øksnesfisk i 1960. Likevel ble etter hvert overkapasitet i fiskeindustrien og overfiske for trålere store problemer for virksomheten. Staten som tidligere har finansiert utbygging av foredlingsindustri og trålerflåter, gikk på 1980-tallet inn med kapital for å bygge ned igjen. ØLF har investert i fartøy som de endte opp med å måtte kvitte seg kjapt med eller som de forsøkte å benytte seg av i offshorenæringen. Dette var et ukjent område for selskapet, og etter noen feilinvesteringer ble resultatet et konkurs i 1988. Konkursboet ble kjøpt av Myregruppen AS som ble stiftet i 1989. Sistnevnte opplevde etter hvert en oppgangsperiode på 1990-tallet, men har gått konkurs i 2002.

Store investeringene i foredlingsindustrien i etterkrigsperioden stimulerte bosettingsendringene. I kjølvannet av fiskeindustrien har alle typer servicefunksjoner vokst fram på Myre. Stedet har vokst fra et spredt landsbygd i 1945 til en kommunesenter og et sted med over 2000 innbyggere og omlag 400 sysselsatte i fiskeindustri. Stedet er i det store og det hele et resultat av industrisatsingen etter 1945 hvor Øksnes-Langenes Fiskeindustri var den største bedriften og påvirket i stor grad stedets utvikling.

A/L Øksnes-Langenes Fiskeindustri og senere Myregruppen AS har fulgt utviklingen i fiskerinæringen i andre halvparten av 1900-tallet gjennom perioder med vekst, stagnasjon, nedgang og vekst igjen. Øksnes-Langenes Fiskeindustri fremstår som et symbol på industrireisningen i Nord-Norge etter 2. verdenskrig.

Les mer om Øksnes Museum

Øksnes Museum

Alsvåggården, våningshuset med
450 års historie. Øksnes; fra steinalder til høyteknologisk fiskevær på Myre. Poståpneri, handelssted/krambu, nyt kaffen i historiske omgivelser.

Flere nyheter

Gaia Arctic Summit 2024

Når den internasjonale klimakonferansen Gaia Arctic Summit går av stabelen i Vesterålen i juni er det med særdeles topptunge talere på scenen. Både norske og internasjonale eksperter vil bidra med kunnskap innen ulike felt – knyttet opp mot mulighetsrommet som oppstår rundt bærekraftsutfordringer og sirkulærøkonomi.

Gaiasamling og demonstrasjon av Vesterålsmodellen

Gaia Vesterålen-teamet har denne uka jobbet sammen på Sortland med ferdigstilling av ny prototype av Vesterålsmodellen.

Kunstworkshop i Narvik

Narvik Museum fikk besøk av en skoleklasse som var med på kunstworkshop med naturmaterialer, med kvensk kunstner Åsne Kummeneje Mellem.