Stort oppmøte og begeistring

30 november 2023

Mange lurer nok på hva SKREI egentlig er, hva det skal bli, hvor det skal komme, hvem er partene som samarbeider og når skal det hele åpne. Dette forsøkte vi å gi svar på under det åpne informasjonsmøtet som ble holdt onsdag 29. november på Arbeider’n i Kabelvåg. Det ble stort oppmøte og begeistring for SKREI.

Interessen for informasjonsmøtet var svært god, med rundt 100 oppmøtte publikummere. Takk til alle som kom og var sammen med oss i nesten 2 timer!

SKREI presentasjon
Direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen

Prosjektleder for SKREI, Jens-Henrik Andersen ledet oss gjennom møtet. Direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen, holdt sammen med prosjektleder en fin innledning for kvelden. Vi fikk høre om Geir Ares første møte med arkeologien – det skjedde i Storvågan og førte til at han etterhvert utdannet seg til arkeolog. Direktøren fortalte også litt om nødvendigheten av og takknemligheten for det sterke samarbeidet Vågan kommune, Skrei Eiendom as og Museum Nord har omkring etableringen av SKREI.

Så hva er nå egentlig skrei?

SKREI skal, i korte ordelag, bli et sted, et senter for kunnskap og opplevelser, en attraksjon, som forteller om det som kanskje er Norges viktigste fisk – skreien. Lofotfiskets betydning for Lofoten så vel som for Norge skal formidles. Historien skal fortelles gjennom ulike metoder og i ulike perspektiver. Det vil handle om kulturhistorie, om livet i havet, om kunst, om fortid, nåtid og fremtid. SKREI handler om den store «Storvågan-opplevelsen» og skal tilslutt romme både Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin – i tillegg til nybygget Otolitten. SKREI skal ligge i Storvågan, Kabelvåg – arnestedet for tørrfiskhandelen.

SKREI informasjonsmøte
Prosjektleder Jens-Henrik Andersen tok oss med på en informativ kveld om SKREI

SKREI vil bestå av et stort nybygg, Otolitten. Dette skal romme en stor hovedutstilling, kafe, museumsbutikk, magasiner og kontorer. I tillegg er de eksisterende attraksjonene Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet deler i SKREI. Gjester skal få en «totalopplevelse» av Storvågan gjennom å besøke SKREI. De ulike stedene i SKREI vil fortelle ulike deler av historien, på ulike måter. Otolitten planlegges bygget i 2025, SKREI åpner i 2026.

Bildet viser gjester på møte
SKREI informasjonsmøte trakk mange tilhørere.
innhold og utstillinger

Avdelingsdirektør for Museum Nord avd. Vågan, Svein Ingvoll Pedersen ga oss innblikk i arbeidet med å skape en helt ny, stor utstilling, hvem som er samarbeidende parter og noen av problemstillingene som man møter på i et slikt arbeid. Det er det prisvinnende svenske firmaet Expology AB som skal «sy sammen» innholdet i utstillingen. Det er stort fokus på at utstillingen skal fortelle om kulturhistorie, fortid og fremtid på en spennende og for publikum engasjerende måte. Gjennom illustrasjoner fikk vi se stemninger som skal skapes. Vi fikk også innføring i hvilke temaer som skal berøres i den nye «hovedutstillingen».

Utstillinger ved SKREI
Selv om detaljene ikke er klare enda så fikk tilhørerne likevel et godt innblikk i arbeidet med utstillingen i Otolitten.
Forskning og forskningssamarbeid

SKREI Reasearch Center er ett av «verktøyene» Museum Nord benytter for å skape, samle og sortere kunnskap til utstillingene.

Prosjektleder Jonas Walsøe fortalte om hva SRC driver med; at prosjektet skal bidra til å skape spennende og relevant innhold i utstillingene. SCR samler kunnskap fra både nasjonale og internasjonale forskere, så vel som fra næringsaktører i fiskeriene. Jonas fortalte blant annet at nærmest uansett hvor han henvender seg for å få hjelp og bidrag møtes han med åpne dører – og gjerne kommentarer om hvor utrolig viktig arbeidet med å skape SKREI er.

Hvem er partene i arbeidet? Hvordan ligger det an med finansieringen?

SKREI realiseres av Vågan kommune ved eiendomsselskapet Skrei Eiendom as og Museum Nord. Museum Nord er prosjekteier og den som har fått tildelt midlene. Skrei Eiendom fører opp og drifter byggene som Museum Nord/SKREI etterhvert skal leie.

Vågan kommune er en sterk part i arbeidet, og har gitt store verdier til prosjektet i form av tomt/eiendommer. Nordland fylkeskommune og Kultur- og likestillingsdepartementet har bidratt med store økonomiske tilskudd. I tillegg har prosjektet mottatt gaver 1for mange millioner fra private givere. Total kostnadsramme er 583 millioner kroner.

SKREI skapes i to «etapper». Første etappe, som inkluderer byggingen av Otolitten, er ferdig finansiert. Etappe to mangler fremdeles finansiering, noe det jobbes iherdig med å få på plass. Museum Nord drifter Lofotr Vikingmuseum og Hurtigrutemuseet etter samme modell; med en eier av bygg som Museum Nord betaler leie til for bruk.

SKREI informasjonsmøte
Eiendomsselskapet Skrei Eiendom as redegjorde for sin sentrale rolle i prosjektet. Skrei Eiendom as er også opptatt av at prosjektet skal være så «grønt» som mulig og fortalte om et svært vellykket tiltak; ombruk av materialer. Fra venstre: Vågar Erdahl Nyaaas, Johannes Rørtveit.

Skrei Eiendom as er heleid av Vågan kommune. På informasjonsmøtet var daglig leder Vågard Erdahl Nyaas tilstede (Erdahl Nyaas er enhetsleder for eierskapsenheten i Vågan kommune) og orienterte om Skrei Eiendom as og ikke minst, det viktige og gode løftet selskapet tar for å gjøre SKREI til et grønnest mulig prosjekt. Otolitten skal føres opp på tomta til tidligere Våganheimen. Der må eldre bygg rives. En stor del av materialene som blir revet går til ombruk – til glede og nytte for innbyggerne. Du kan lese mer om saken her – om at vi som bor her har kunnet melde vår interesse for å overta blant annet takplater, limtredragere og konstruksjonsvirke. Svært mange har meldt sin interesse for nettopp dette.

Møte med forfatter og historiker ÅSa Elstad

Før all informasjonen om SKREI tok til fikk vi være med Åsa Elstad en halvtimes historisk rundtur i klær og klesskikk. Åsa er aktuell med ny bok, «Trådar fra fortida» (Museumsforlaget). Boka har fått en varm velkomst! Åsa Elstad er historiker, forfatter og medforfatter på en rekke verk om kystkultur og er en kunnskapsrik person med stor fortellerglede. Med utgangspunkt i arkeologiske funn, dokument, foto og gjenstandar tok Åsa for seg tekstilbruk som er særdeles relevant kunnskap rundt kystkultur og lofotfisket. Vi fikk høre om hattefokk, ler-støvla og lugga, vakre ryer, statusplagg og mye, mye mer. Det er tankevekkende og imponerende hvor stor arbeidsinnsats kvinnene la ned for at mennene skulle få reist på lofotfisket.

SKREI informasjonsmøte
Åsa Elstad fortalte om kystkultur, klesplagg, lofotfisket og kvinners viktige posisjon ifht lofotfisket.

Vi takker for stort oppmøte og begeistring – for alle gode tilbakemeldinger, for alle lykkeønskninger som SKREI får, og for det gode samarbeidet med mange parter. Takk også til Arbeidern for det flotte lokalet!

Flere nyheter

The Arctic Run – Ei Helg Fylt med Løpeglede og Fellesskap

Ei helg fylt med god stemning, fellesskap og løpeglede.

Snart klart til byggestart

Arbeidet med tomta til Otolitten går radig fremover og det er ikke lenge før det er klart for byggestart.

Sommeren 2024 hos museene

Våre museer er klare til å ta i mot deg og din familie og venner til hyggelige sommerdager i Ofoten, Lofoten og Vesterålen! Her har vi samlet sammen nyttig informasjon som er kjekt å ha med på turen.