Vesterålen – en arena for internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer 

11 desember 2023

3D rendring av det fremtidige museet i havna på Sortland.

Foto: Lundhagem

Av: Jan Skjetne, forskningsleder SINTEF, Karin Marie Antonsen, forskningsleder Nordlandsforskning, Åsunn Lyngedal, avdelingsdirektør UiT- Norges arktiske universitet, Barbro Fjellheim Holm, Studiestedleder Nord Vesterålen, Elise Gustavsen, administrerende direktør, Reno-Vest, Martin Trovaag, daglig leder Deadline media, Trond Morten Røst, regionsjef Nelfo Nord, Martin Grønnslett, regionsjef Maskinetreprenørenes Forbund, Anita Skog, koordinator Nordic Circular Hotspot Ane Høyem, Museum Nord, 

Det er nye tider. Vi hører alle stadig om «det grønne skriftet», «blå og grønn energi», «sirkulær økonomi» og «bærekraft». Faren med alle disse ordene som preger mediebildet, samtalene og dialogen, er at de brukes i så mange ulike sammenhenger og på så mange plan at de til slutt mister mening. Vi distanserer oss fra dem og tar ikke inn over oss at det handler om oss og våre valg, både på jobb og hjemme.  

Museum Nord med GaiaVesterålen, UiT- Norges arktiske universitet, Sintef, Nordlandsforskning, Reno-Vest mfl vil gjerne gi begrepene betydning, og flytte oss fra ord til konkret handling. For en omstilling i Nord-Norge er unngåelig. Alle vi som enten er født nordlendinger, eller har valgt å bli nordlendinger, vet det. Nordområdene har den flotteste naturen verden kan by på, og vi må vise at vi kan forvalte den. Vi har er enormt rikt naturmangfold både på land og i havet. Vi må ta vare på ressursene og redusere utslippene. Klimaendringene øker presset på naturen vår i nord. Det kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Derfor må vi i nord bli bedre rustet til omstilling slik at samfunnet vårt blir enda mer robust og bærekraftig. Altså en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.  

Vi kan ikke lengre bare sitte stille i båten og snakke om det, nå er det tid for handling, og vi mener da samhandling.   

Gaia Vesterålen 

Gaia Vesterålen har mottatt over 40 millioner kroner i støtte fra EU og Forskningsrådet med flere for utvikling av digitale løsninger og bygging av et helsirkulært museum som er eksempler for fremtiden og som alle kan lære av. Denne satsingen betyr mer enn bare reduserte klimagassutslipp og muligheter for arbeidsplasser. Dette vil kunne gi store økonomiske ringvirkninger for Nordland og posisjonere Vesterålen som en bærekraftig og sirkulær region.

Sammen med UiT, SINTEF, Reno-Vest, Deadline Media og Nordlandsforskning vil GaiaVesterålen kunne tilby kompetansebygging med praktisk erfaring til de neste generasjonene, i form av både sirkulært bygg og nye digitale løsninger. Partene står skulder ved skulder for å oppnå et bærekraftig nullutslippssamfunn i nord, og ønsker å ta en ledende rolle i den grønne omstillingen vi nå står ovenfor. At Nordland nå har en mulighet til å bli en ledende aktør innenfor sirkulærøkonomi og sirkulære bygg er noe vi ikke kan la glippe. Vi vil gripe muligheten Nord-Norge har fått for å vise hva som faktisk er mulig med utviklingen av et sirkulært museumsbygg og sirkulær omstilling.

Vårt mål er å bidra til den sirkulære transformasjonen i landsdelen, og gjennom lokale innovasjoner løse globale behov. Og det beste av alt, kompetansen og arbeidsplassene dette kan skape blir igjen i landsdelen. Vi må jobbe i og for nord. For å få dette til må vi dele, involvere, være rause og ha åpne dialoger. 

Fremoverlent 

Vi er altså alle opptatt av å spille på samme lag og spille hverandre gode for å få til vekst og verdiskapning i Vesterålen og Nordland.  
 
Helt konkret ønsker vi å utvikle et FOU-senter for forskning og innovasjon innenfor de blågrønne næringer og bærekraftige lokalsamfunn; et bærekraftsenter som er en del av et større nordnorsk innovasjonssystem. FOU-senteret vil få en sentral plassering i det planlagte helsirkulære museumsbygget på Sortland. Men da må investeringer til, norske midler for norsk utvikling er helt essensielt for å skape vekst og verdi i nord. Det er viktig at Sortland kommune ser sin besøkelsestid og griper muligheten som nå byr seg for byen, regionen og landsdelen.


Les mer om GaiaVesterålen:

Gaiavesterålen

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn

Flere nyheter

pangstart på sommerseongen!

Pangstart på sommersesongen: Sortland Museum åpnet sommersesongen lørdag 15. juni med besøk av ca 150 gjester!

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.