GAIA på RESIST-møte i Ålesund

14 desember 2023

Dame står foran projeksjon av en digital tvilling.
Sist uke var GaiaVesterålen med nasjonale partnere i RESIST-prosjektet samlet i Ålesund for 3. konsortiemøte ledet av AugmentCity. Sammen med 90 andre deltakere fra hele Europa deltok vi på dyptgående dialoger, workshops og flere spennende teknologiske demonstrasjoner. Blant høydepunktene var fremvisninger av digitale tvillinger, virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og innovative tidlige varslingssystemer, som vitnet om bransjens engasjement og fremgang i å takle dagens klimautfordringer.

Gjennom samlingen delte vi kunnskap og erfaringer på tvers av de europeiske regionene som er med i RESIST. Sammen med SINTEF hadde vi presentasjon av de teknologiske løsningene som brukes i GAIA-plattformen, samt datakildene bak projiseringene på den fysiske modellen.

Det ble også gjort en fremvisningen med direktesending fra modellens tilholdssted på Øksnes Museum i Vesterålen. Vi presenterte utviklingen i de teknologiske løsningene og hvordan GAIA-plattformen kan anvendes mot ulike målgrupper. Det var godt engasjement rundt fremvisningen og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra publikum.

Alle partnere RESIST-partnere fra Vesterålen var tilstede under samlingen, med representanter fra GAIA Vesterålen, Vesterålsrådet og Andfjord Salmon.

Hva er RESIST?

RESIST handler om klimatilpasning med utgangspunkt i ulike distriktsregioner i Europa. Prosjektet skjer gjennom Horizon Europe og har mottatt den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt med en totalfinansiering på 273 millioner kroner

Prosjektet fokuserer på å støtte minst 150 europeiske regioner, byer og lokale myndigheter innen 2030 i deres innsats for å bygge motstandskraft mot virkningene av klimaendringer. RESIST vil engasjere så langt tolv europeiske regioner med ulike sosioøkonomiske profiler som vil teste tilpasningsløsninger til fem sentrale klimautfordringer: flom, tørke, hetebølger, skogbranner og jorderosjon. Her spiller Vesterålen en nøkkelrolle.

Les mer om forskningsprosjektet RESIST her.

Under finner du en video med høydepunkter fra møtet:

Flere nyheter

The Arctic Run – Ei Helg Fylt med Løpeglede og Fellesskap

Ei helg fylt med god stemning, fellesskap og løpeglede.

Snart klart til byggestart

Arbeidet med tomta til Otolitten går radig fremover og det er ikke lenge før det er klart for byggestart.

Sommeren 2024 hos museene

Våre museer er klare til å ta i mot deg og din familie og venner til hyggelige sommerdager i Ofoten, Lofoten og Vesterålen! Her har vi samlet sammen nyttig informasjon som er kjekt å ha med på turen.