GAIA arrangerte Fikselaug

15 desember 2023

Gruppe personer som syr.
Den 29. november samarbeidet GaiaVesterålen med Sortlands Husflidslag, Sortland Museum og Sortland Bibliotek for å arrangere et gratis kurs i reparasjon av klær. Fikselauget ble holdt som en del av Miljøkontrakten, et forskningsprosjekt som fokuserer på bærekraftige livsstilsvalg.

Miljøkontrakten tar sikte på å arrangere en rekke kurs for å lære folk hvordan de kan leve mer bærekraftig og miljøvennlig. Det første kurset fokuserte på reparasjon av klær, hvor deltakerne lærte grunnleggende syferdigheter og hvordan man reparerer ulike typer klesplagg.

Kurset ble en suksess, et var inspirerende å se så mange engasjerte deltakere. Vi ønsker å gi en spesiell takk til Husflidslaget for deres uvurderlige hjelp og veiledning.

Gjennom Fikselauget demonstrerte vi hvordan vi kan gjøre en forskjell ved å samarbeide å utveksle kunnskap. Deltakerne gikk hjem med nye ferdigheter og inspirasjon til å ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Vi ser frem til å arrangere flere slike kurs for å fremme miljøbevissthet og fellesskapsfølelse.

Gruppe personer som syr.
FNs bærekraftsmål, skreddersydd for vesterålen

Miljøkontrakten er FNs bærekraftsmål omsatt til konkrete og enkle tiltak som har en målbar effekt på naturen og miljøet i Vesterålen. Et stort antall vesterålinger fra alle kommuner i regionen har i fellesskap kommet frem til tiltakene over de siste to årene.

For å utarbeide miljøkontrakten har vi samlet en representativ gruppe fra lokalsamfunnet i Vesterålen. Kjernegruppen i GAIA består av ca 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner. Deltakerne speiler et bredt spekter av lokalsamfunnet med bakgrunn i alt fra fiskeri, romfart, med talspersoner for alt fra næringsliv og landbruk, til ungdomsråd og kommune.

Tiltak for private hushold testes nå gjennom en nettside hvor man registrerer tiltak man har utført.

I testen skal 29 hushold spredt rundt i de forskjellige kommunene i Vesterålen bruke hverdagens muligheter til å gjøre en viktig forskjell for naturen og miljøet. Målet er å skape en mer miljøvennlig hverdag for deg og din familie. Deltakerne skal bruke noen få minutter på enkle tiltak i hverdagen, og følge sin egen progresjon gjennom perioden 1.september – 15.desember 2023.

Formålet med pilotperioden er å teste funksjon og brukervennlighet av Miljøkontrakten som webbasert app og innhente deltakernes erfaringer med de ulike tiltakene.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon