Webinar med Audun Iversen 16.Januar.

08 januar 2024

SKREI Research Center inviterer til webinar med Audun Iversen.

Dato: 16.Januar

Plattform: Teams

Tid: 09.00-10.00

Audun er Siviløkonom med næringsøkonomi som felt, og har siden 1998 jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fiskeri, fiskeindustri og havbruk. Som regel med samfunns- og bedriftsøkonomi, strategi eller økonomisk geografi som faglig tilnærming.

De siste årene har Audun jobbet mye med ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og sammenhengen mellom utviklingen i flåte, industri og samfunn. Ellers har han mye med effekter av reguleringer og andre offentlige virkemidler, oppdrettsøkonomi og drivkrefter for kostnadsutvikling og produktivitet, globalisering, innovasjon og differensiering.

Audun vil gi oss en innsikt i hva som rører seg i moderne tids økonomi og samfunn tilknyttet fiskeriene og industri. Webinaret er en del av kunnskapsinnhentingen til SKREI prosjektet, men vi inviterer også interne i Museum Nord til et lite faglig påfyll for de interesserte.

Hvis du ønsker å delta, ta kontakt med Jonas på Skrei Research Center: Jonas.walsoe@museumnord.no

Flere nyheter

Familiesøndag på Lofotmuseet 25. februar

Familiedagen på Lofotmuseet 25. februar var en fantastisk opplevelse for både store og små! 

Vinterferien på Lofotr

Vinterferien på Lofotr Vikingmuseum har et fullpakket program. 2 uker med spennende aktiviteter for små og stor. Kom og besøk oss!

Frivillighet på Hurtigrutemuseet

Vi er veldig heldige som har så mange flotte frivillige som hjelper oss ved Hurtigrutemuseet! Møt Eivind, vår nyeste frivillige