Håndverkersamling

25 januar 2024

Håndverkere i Museum Nord var denne uken samlet til seminar på Neptun Sildoljefabrikk. Seminaret begynte med FAMAC opplæringsøkt levert av Mads Oshaug fra FDVhuset. FAMAC er en multifunksjonsverktøy for drift og vedlikehold. Vi lærte hvordan man bruker systemet fra ulike brukernivå og for ulike aktiviteter. 

flere mennesker rundt et bord på seminar
Håndverkersamling på Neptun Sildoljefabrikk. Foto: Museum Nord

Vi snakket om tilstandsvurdering av bygninger og hvordan gruppen kan bidra til dette gjennom FAMAC. Dette arbeidet starter nå og fortsetter utover året. Vi så på handlingsplanen for 2024 og budsjett for å ha god oversikt over hvordan våre minimale ressurser prioriteres og fordeles. Som andre museer har vi en stor etterslep på vedlikehold. 

På slutten av seminaret fikk vi et innblikk i Neptuns verksteder, og se hvordan Neptun og våre museer i Hadsel jobber med drift og vedlikehold. Til våren møtes vi igjen til våren for å jobbe videre med vedlikehold og bygningsvern. 

Våre håndverkere og driftsledere er en veldig fin gjeng med mye kompetanse og motivasjon til å gjøre det beste ut av ressursene vi har. Takk for en fin seminar på Neptun Sildoljefabrikk!

Flere nyheter

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.