Lagabøteutstillinger

29 februar 2024

I år feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Sammen med professor og historiker fra Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet jobber vi med å utvikle lagabøteutstillinger hos flere av våre museer.

I 1274 samla kong Magnus VI Håkonsson hele det norske kongeriket under én lov. Utarbeidelse av landslova regnes som et banebrytende politisk og juridisk arbeid. Etter at Magnus døde fikk han tilnavnet Lagabøte – lovforbedreren.

Nasjonalbiblioteket er nasjonal koordinator for Landslovjubileet, og har satt sammen et innholdsrikt program for 2024.

logo lagabøtejubileet
Landslovjubileet logo fra Nasjonalbiblioteket.

Lokal tilknytning i nord

I 1291 sender erkebiskopen i Nidaros ut et brev der han omtaler forbrytelsene Bjarne Erlingsson har gjort mot kirka, og blant annet tilbakekalling av myntrett, uenighet om tiende, og ikke minst erklæringa om at Vágaboka var ugyldig. Brevet er et innholdsrikt utgangspunkt for å lage ei nordlig markering av Landslova i jubileumsåret 2024.

Brevet forteller om flere konkrete detaljer, både følgene av landslovinnføringa også i nord, og den reaksjonen og konfliktene som kom mellom ulike grupper etter at Magnus Lagabøte døde i 1280. I regjeringstida hans hadde også kirke vunnet fram med flere radikale krav, som ulike stormannsinteresser ville vise tilbake.

Originalen til brevet finnes i Riksarkivet.

Vágaboka var ei lovbok som var i bruk i nord, men det er uvisst om lovbok gjaldt for Vågan eller også omfattet Hålogaland. På Brudaberget i 1282 ble Vágaboka erklært ugyldig, og erstattet med Magnus Lagabøtes landslov.

Fire utstillinger

I Museum Nord jobber vi nå sammen i ei utstillingsgruppe som utvikler 4 utstillinger til våre museer med lagabøtejubileet og landsloven som overordnet tema.

Med oss på laget har vi Sigrun Høgetveit Berg, professor i eldre historie ved UiT Norges arktiske universitet, og Miriam Jensen Tveit, førsteamanuensis ved Nord universitet.

Vi utforsker flere måte å fortelle om landsloven og knytte den til en lokal kontekst. For eksempel hvordan var lukta av 1200-tallet, og barn og kvinner i middelalderen – hvordan levde de.

Lagabøteutstillingene skal etter planen lanseres til sommeren, og det legges opp til aktiviteter for skoler og foredrag utover høsten. Følg med!

Les mer om Vágar

Vágar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten

Manuskript til Nordland fylkesleksikon og Håløygminne april 2022 av Reidar Bertelsen.

Flere nyheter

Arrangement: Utgravnere

Barn som leter etter nedgravde bein på museet

Registreringsøkt hos William

Samlingsgruppa har denne uka tatt turen til Svolvær for ei registreringsøkt hos William på Lofoten Krigsminnemuseum.

Grindveving i Narvik

Onsdag 17. april gikk første kurskveld i grindveving av stabelen på Narvik Museum!