Prosess rundt tomtevalg for GaiaVesterålen-museet

06 mars 2024

Sortland kommune og Museum Nord har gått sammen i et forprosjekt med mål om bygge GaiaVesterålen-museet. Ambisjonen er å skape en av landsdelens mest spennende turistattraksjoner med titusenvis av besøkende hvert år.

Museum Nord er Nord-Norges største museum og driver og utvikler attraksjoner som Hurtigrutemuseet, SKREI og Vikingmuseet på Borg for å nevne noen. I 2023 inngikk Museum Nord en samarbeidsavtale med Sortland kommune om et forprosjekt for realisering av GaiaVesterålen-museet. 

Som en del av denne prosessen er det nødvendig å finne en tomt for bygget. Sortland kommunestyre vedtok derfor i sitt møte 14. desember 2023 å utrede plassering av museet i Sortland Havn, samt at det skal vurderes alternative sjørettede tomter i Sortland sentrum. 

Sortland kommune, Museum Nord og Lundhagem arkitekter definerte etter dette ulike kriterier for valg av tomt, der de viktigste er nærhet til havn med hurtigrute og cruise, cirka 180 graders havutsikt, parkering og logistikk, samt at det også må være mulig å bygge ut i havet, da deler av museumsopplevelsen vil være under vann. 

Partene gikk så ut i media i begynnelsen av januar 2024 og ba grunneiere i Sortland sentrum om å melde inn tomteforslag. Det kom inn tre private forslag. Disse er nå til vurdering, i tillegg til opprinnelig tomt i Sortland Havn. 

Det har de siste dagene blitt skapt forvirring rundt prosessen av tomtevalg for GaiaVesterålen-museet, der det kan se ut som om utredningen er kommet lenger enn den i realiteten er.  

Museum Nord og Sortland kommune sammen med Lundhagem arkitekter, er godt i gang med utredningen. Til nå er det gjennomført en større fysisk befaring av samtlige alternativer som er kommet inn. Neste steg i utredningsprosessen er møter med grunneierne bak de innsendte tomteforslagene. Bare ett av disse grunneiermøtene er gjennomført. Dette møtet er blitt omtalt i media, og det kan da virke som om prosessen er ferdig.  Møter med de andre grunneierne ligger i planen for kommende uke. Først når disse er gjennomført, samt utredning av opprinnelig plassering i Sortland havn, kan det gjøres en helhetlig vurdering av hva som er den beste løsningen for GaiaVesterålen-museet. 

Forprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra både Museum Nord og Sortland kommune. Det er også etablert en felles prosjektledelse. Det er opp til styringsgruppa å avgjøre når utredningen kan sendes til politisk behandling i Sortland kommune, samt styret i Museum Nord. 

Både Sortland kommune og Museum Nord har et inntrykk av en positivitet rundt det pågående arbeidet og et bredt ønske i lokalsamfunnet om realisering av GaiaVesterålen-museet på Sortland. 

Geir Are Johansen, administrerende direktør i Museum Nord

Rita Johnsen, kommunedirektør i Sortland kommune

Flere nyheter

Arrangement: Utgravnere

Barn som leter etter nedgravde bein på museet

Registreringsøkt hos William

Samlingsgruppa har denne uka tatt turen til Svolvær for ei registreringsøkt hos William på Lofoten Krigsminnemuseum.

Grindveving i Narvik

Onsdag 17. april gikk første kurskveld i grindveving av stabelen på Narvik Museum!