Hvilke fagområder inneholder SKREI?

22 mars 2024

Innholdet i SKREI spenner over mange fagområder og tidslinjer. Forskere og eksperter er viktige bidragsytere for å fortelle historien om skreien og lofotfisket sett i fortid, nåtid og framtid.

19. og 20. mars var det fagseminar for utstillingsgruppen til SKREI, ansatte ved museene i Storvågan, Expology, og ikke minst våre eksperter.

Kunnskap og Forskning

Utstillingen i SKREI omfavner flere fagområder: historie, oseanografi, arkeologi, meteorologi og klima, evolusjonsøkologi, fiskeribiologi, og naturfilosofi. Det tverrfaglige tilsnittet og temaene som oppstår når disse fagområdene møtes, skaper mange interessante synsvinkler for formidling.

Eksperter fra ulike fagdisipliner er engasjert til å hjelpe oss å få fram alt som er relevant, og litt til, for utstillingen i SKREI. I første del av fagseminaret, 19. mars, gikk vi gjennom kunnskapsgrunnlaget til utstillingen og trakk fram tanker og ideer på tvers av fagområder.

Våre eksperter som deltok på fagseminaret og snakket om sine fagområder:

Harald på Lofotakvariet avsluttet seminardagen med en artig omvisning av det rike dyrelivet i havet utenfor Lofoten.

Kunnskapsverksted

På dag 2 av seminaret, 20. mars, tok Expology oss gjennom foreløpige skisser for utstillingen i SKREI. I tillegg jobbet vi sammen i grupper med problemstillinger og temaer for deler av utstillingen. Vi fikk sammen løftet viktige tverrfaglige synspunkter som vi tar med oss i det videre arbeid.

Tusen takk til alle deltakere på seminaret – for engasjement, diskusjonene og hyggelige dager i Lofoten!

mer om SKREI

SKREI åpner i 2026, og skal formidle Lofotfiskets historie og den store betydningen det har hatt for Norge. Mer om hvordan vi jobber med å realisere SKREI kan du lese her:

SKREI

SKREI blir et senter for kunnskap og opplevelser knyttet til Lofotfisket og Norges viktigste fisk. SKREI strekker seg utenfor rammene til et tradisjonelt museum.

SKREI Research Center

SKREI Research Center (SRC) er et treårig prosjekt for å skape en infrastruktur som koordinerer internasjonal, tverrfaglig forskning og kunnskap rundt temaer knyttet til den arktiske torsken.

Var oldefar på lofotfisket?

Museum Nord søker gjenstander og historier til utstilling i SKREI. Vi er interesserte i noen bestemte typer av eldre gjenstander som representerer forbindelsen mellom de som reiste på lofotfisket og de som ble igjen hjemme.

Flere nyheter

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.

Sortland Entreprenør skal bygge SKREI

Sortland Entreprenør har sikret seg hovedentreprisen for bygget. Dette er den første og desidert største av 4 byggentrepriser for SKREI. Omfanget på kontrakten er 180 millioner kroner.

Nytt Togtak på Katterat

Nytt togtak på Katterat stasjon: Driftsansvarlig i Ofoten har skiftet ut taket på en togvogn på Katterat Stasjon