Årets Museum er….

22 april 2024

Aller først: Museum Nord gratulerer Jektefartsmuseet (et museum hos Nordlandsmuseet) med prisen som «Årets Museum 2024»!!

Vi er utrolig stolte over at Hurtigrutemuseet var nominert som ett av 3 museer i 2024. Prisen ble delt ut mandag 22. april av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery under Det nasjonale museumsmøtet som fant sted i Bodø.

Styreleder Randi Melgaard, direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen, mottok diplom for den viktige nominasjonen sammen med avdelingsdirektør Museum Nord Vesterålen, Brynjar Pettersen.

Prisen påskjønner nyskapning

Les Norges Museumsforbunds pressemelding om prisutdelingen og les mer om Årets Museum 2024 nedenfor. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

«Jektefartsmuseet i Bodø, Hurtigrutemuseet på Stokmarknes og Svalbard Museum i Longyearbyen. Tre museer som alle har adresse “Nordaførr”, og som alle har det til felles at de er tett knyttet til ildsjeler som ikke har gitt seg på tørre møkka.»

Norges Museumsforbund om nominasjonene i 2024.
Hurtigrutemuseet – et sterkt samarbeid

Hurtigrutemuseet er et samarbeid mellom Hadsel Kommune, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og Museum Nord. Alle partenes sterke engasjement har muliggjort museet – et samarbeid det står respekt av og som har gitt store, gode resultater.

Hurtigrutemuseet. MS Finnmarken er bygget inn i et spektakulært bygg. Du kan oppleve historien både om bord i skipet så vel som i utstillinger rundt skipet, innendørs. Foto: Aliz Fulop/Museum Nord
Hurtigrutemuseet – Et raskt blikk bakover

Hurtigrutemuseet slik det fremstår i dag ble åpnet 28. august 2021 av daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Publikum har tatt godt i mot museet, med stort besøk og gode tilbakemeldinger. Dyktige ansatte i Museum Nord og selvsagt særlig de som er knyttet direkte til Hurtigrutemuseet arbeider hver eneste dag for å skape gode opplevelser for gjestene gjennom å formidle historien gjennom ulike tiltak. Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum har skaffet og vedlikeholder ms Finnmarken – et gigantisk arbeid som knapt kan beskrives med ord. Museum Nord er takknemlige for dette viktige og gode samarbeidet.

Før åpningen av det «nye» Hurtigrutemuseet har museet vært i forskjellige lokaler og hatt ulike driftsformer. Hurtigrutemuseet, i sin tidligste form, ble åpnet av daværende samferdselsminister K. Opseth 2. juli 1993. Museet drives i dag av Museum Nord. Museet er åpent hele året. Velkommen ombord!

Bildet under viser kultur- og likestillingsminister Abid Raja sekundet etter at Hurtigrutemuseet ble erklært åpnet 28. august 2021. Stokmarknes var pyntet til fest denne dagen. Publikum hadde møtt tallrike opp, klare for markedsdager, kulturministeren, konserter og festivitas – og åpningen av Hurtigrutemuseet. Foto: Eldar Syvertsen.

De nominerte til Årets museum 2024

Hvert år deler Norges Museumsforbund ut den gjeve prisen «Årets Museum». 3 museer blir nominert, på bakgrunn av nøye overveide kriterier. I 2024 ble en frakteskute, en pensjonert hurtigrute og historien om en øygruppe i Arktis nominert.

Vi låner Norges Museumsforbund sine ord, slik de presenterte nominasjonene:

«Jektefartsmuseet i Bodø, Hurtigrutemuseet på Stokmarknes og Svalbard Museum i Longyearbyen. Tre museer som alle har adresse “Nordaførr”, og som alle har det til felles at de er tett knyttet til ildsjeler som ikke har gitt seg på tørre møkka.  

De tre museene forteller hver sin fasinerende del av norsk maritim historie som til sammen gir et bilde på hvordan Norge er bundet sammen. Både jekta Anna Karoline og hurtigruteskipet Finnmarken er håndfaste bevis på betydningen av å beherske kysten og havet. I århundrer var strekningen Bergen – Kirkenes den eneste riksveien mellom nord og sør i Norge. For import og eksport av varer, mennesker og post. Handel stimulerte jakt, sanking og fiske, utviklet næringer, bosetting og alt det vi i dag kaller en kystkultur som bokstavelig talt oppsto i kjølvannet av en robust liten frakteskute og en forholdsvis beskjeden hurtigrute.  

SVALBARD

På Svalbard starter historien også med ønsket om å beherske havet som et ledd i å utforske verdens ytterste grenser. Museets rolle er å formidle betydningen av den store naturen. Betydningen for eventyrere på vei mot Nordpolen eller redere på jakt etter sjøveien gjennom nordøstlige eller nordvestlige farvann. For fangstmenn, kullgravere og øygruppens innbyggere. For forskere som bruker Svalbard til å måle jordas klimautvikling. Svalbards natur og kulturhistoriske museum åpnet i 1982. I et gammelt grisefjøs. I 2006 ble de en del av Svalbards moderne forskningspark. I dag har museet 12 ansatte, og en unik gjenstandssamling som det forskes aktivt på, og som dermed svarer på museets politiske rolle med å styrke Norges posisjon i det internasjonal Arktis.  

JEKTEFARTSMUSEET

I 2019 åpnet Jektefartsmuseet, i fjæresteinene utenfor Bodø. Etter sytti års hardt arbeid for å sikre et langt liv for et enestående kulturminne etter flere hundre år med jektefart. Der står Anna Karoline nå. I all sin velde. Med toppseil og storseil, har skuta nå hovedrollen i et museum som også er blitt et vennlig møtested for så vel tilreisende som lokalbefolkningen. 

HURTIGRUTEMUSEET

To år senere, i 2021 – åpnet Hurtigrutemuseet med MS Finnmarken i glasshus, på hurtigrutekaia i Stokmarknes. På stedet der den sørgående og nordgående hurtigruta fortsatt legger til kai en gang i døgnet, og nettopp der historien om hurtigruta startet i 1893, etter at Vesteraalens Dampskibsselskap fikk konsesjon på den helårige frakten av gods, post og passasjerer mellom Bergen og Kirkenes.

 Ideen om å gjøre et åtti meter langt skip om til et gigantisk museumsobjekt oppsto i 1980 – og resten er en historie om ildsjelers drivkraft – pågangsmot og stålvilje.  »

JURY FOR «ÅRETS MUSEUM 2024»
Tidligere vinnere

«Årets Museum» har blitt delt ut siden 1997. Oversikt over tidligere vinnere finner du på Norges Museumsforbund sine sider. Vi gratulerer!

Flere nyheter

SKREI-pilot på Lofotr Vikingmuseum

15. mai var filmfolka i Lofoten Film Collective og utstillingskoordinator for SKREI på Lofotr Vikingmuseum for å filme scener til en pilot. 

Klargjøring til sesong på Korsnes

Avdelingsdirektør i avdeling Ofoten, Jon Framnes, og driftsansvarlig Håvard Amundsen var på Korsnes Museum mandag 13. mai for å klargjøre til sommersesongen!

Jubileumsdag i Storvågan!

26 mai feirer vi Museum Nords 20 års jubileum med åpen dag i hele Storvågan!