Gaia Arctic Summit 2024

04 juni 2024

Når den internasjonale klimakonferansen Gaia Arctic Summit går av stabelen i Vesterålen i juni er det med særdeles topptunge talere på scenen. Både norske og internasjonale eksperter vil bidra med kunnskap innen ulike felt – knyttet opp mot mulighetsrommet som oppstår rundt bærekraftsutfordringer og sirkulærøkonomi.

Anders Jönsson, leder av FN’s seksjon for innovasjonspolitikk

Anders Jönsson er en av hovedtalerne på Gaia Arctic Summit. Anders Jönsson leder seksjonen for innovasjonspolitikk i FNs økonomiske kommisjon for Europa, inkludert ECE Transformative Innovation Network (ETIN).

Jønsson har jobbet for OECD, UNDP, World Economic Forum samt for Toshiba i en rekke land. ETIN er et nettverk for erfaringsutveksling rundt blant annet utfordringene og mulighetene som oppstår ved å tilpasse seg klimautfordringene og mer sirkulær økonomi.

Anders Jönsson tar med seg sin ekspertise til Gaia Arctic Summit som hovedtaler under temaet «Overordnede politiske retningslinjer og rammeverk: Globale og lokale perspektiver».

hva er Gaia Arctic Summit?

Gaia Arctic Summit er en konferanse om muligheter knyttet til klimaendringene i havet og kystsamfunnene i nord.

For at hver bedrift i vår region skal lykkes er kunnskap om morgendagens utfordringer og tilhørende virkemidler, trender og muligheter essensielt. Konferansen har som mål å gi deltakerne tilgang på nettverk, kunnskap og verktøy som vil gi bedrifter og ledere konkurransefortrinn knyttet til forretningsutvikling i en stadig skiftende verden.

Tema som belyses er knyttet opp til

INternasjonale, ledende foredragsholdere

I tillegg til Anders Jönson kommer en lang rekke foredragsholdere med sentrale posisjoner knyttet til økonomisk utvikling:

Logo GASLeder for Europakommisjonens enhet «Klima og planetariske grenser» Dr. Philippe Tulkens. Enheten samprogrammerer EU sin forsknings- og innovasjonsaktivitet innen områdene klimaendringer, biologisk mangfold, naturbaserte løsninger og miljøobservasjon.

Logo GAS Forretningsutvikler, strategirådgiver, førsteamanuensis og medstifter av Nordic Circular Hotspot Cathrine Barth

Barth er leder for sirkulærøkonomi hos Natural State, og medstifter av Nordic Circular Hotspot, et nordisk nettverk for sirkulær nærings- og samfunnsutvikling. Cathrine jobber også som førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet hvor hun underviser i sirkulærøkonomi for masterstudenter.

”– Nord-Norge ligger i hjertet av Norden som er verdens tolvte største økonomi. De endringene vi skaper her gir ringvirkninger globalt.” – Cathrine Barth

Logo GAS Verdensbankens Andrea Liverani, ekspert på miljø, naturressurser og «blå økonomi». Liverani er en del av World Bank sitt team i Europa og Sentral-Asia, hvor han arbeider med miljø, naturressurser og blue economy. Med over 20 års erfaring innen forskning, politikkutforming og finansiell støtte til regjeringer, er han en ekspert på bærekraft og klimaendringer.

Logo GAS Odd Are Svendsen, Forskningsleder ved SINTEF digital
Odd Are har jobbet hele sin karriere med å bygge opp team og organisasjoner som leverer forskning og innovasjon innen ulike sektorer som energi, informatikk og prosessindustri. Han er med i EU-prosjektet RESIST, hvor målet er å forske frem og dele kunnskap om hvilke typer klimatilpasning som fungerer lokalt.

Logo GAS Jochen Knies, forsker ved Norges Arktiske Universitet
Knies er seniorforsker ved Norges Geologiske Undersøkelse. Han har 30 års erfaring med forskning innen arktisk marin-geologi.

Logo GAS Tarjei Nødtvedt Malme, avdelingsdirektør i Forskningsrådet med ansvar for klimaforskning, naturmangfold og økosystemer, kulturarv og sirkulær økonomi.
Han har ansvar for klimaforskning, naturmangfold og økosystemer, kulturarv og sirkulær økonomi. Han er også ansvarlig for det operative ansvaret for porteføljestyret som dekker polarforskning og havmiljø.

Logo GAS André Küüsvek, president og administrerende direktør i Nordic Investment Bank
Bak seg har han en karriere som strekker seg over 25 år, inkludert lederstillinger i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). André er lidenskapelig forpliktet til å fremme finanssektoren mot bærekraft og fremme global utvikling.

Logo GAS Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Nordland Fylkeskommune: Arne Ivar Mikalsen Mikalsen er fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i Nordland Fylkeskommune. Gjennom politikken ønsker fylkesrådet å utvikle samfunnet videre i en retning som er til nytte for alle, hvor man ivaretar enkeltmennesket, nærings- og samfunnsinteresser.

”– Nordland Fylkeskommune har et mål om at industrien og næringslivet i Nordland skal være en global aktør innen grønn omstilling i 2030. Gaia Arctic Summit spiller en sentral rolle for å oppnå dette målet.” – Arne Ivar Mikalsen

om gaia arctic summit og arrangøren

Konferansen er en del av EU-prosjektet RESIST, hvor Andfjord Salmon og Vesterålsrådet også er samarbeidspartnere. I tillegg er blant annet Deadline, Arena Storheia og SINTEF samarbeidspartnere. Den internasjonale konferansen forventes å tiltrekke seg opptil 450 gjester fra Norge og Europa. Museum Nord/Gaia Vesterålen er hovedarrangøren bak Gaia Arctic Summit. Gaia Arctic Summit går av stabelen for første gang på Kulturfabrikken Sortland 6.-7. juni 2024. Konferansier er Haddy Njie.

Mer informasjon, program og påmelding:

www.gaiaarcticsummit.eco

Flere nyheter

pangstart på sommerseongen!

Pangstart på sommersesongen: Sortland Museum åpnet sommersesongen lørdag 15. juni med besøk av ca 150 gjester!

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.