Hvordan kan kultur få større betydning i reiseliv?

06 juni 2024

Dette var det sentrale arbeidsområdet i samling nummer 2 i nettverket Arctic Europe Tourism Cluster. Kultur er så mangt. Nesten uansett hva slags «gren» av kultur vi snakker om så er det oftest av stor interesse for reisende i vårt område. Hvordan kan kulturinstitusjoner høste av reiselivsnæringen – og vice versa?

Felles mål – felles innsats

Mer enn 100 reiselivsbedrifter fra Sverige, Norge og Finland deltar i arbeidet med å utvikle bedrifter, destinasjoner og regioner til å bli bedre reisemål. Felles for oss alle er ønsket om å utvikle reiseliv til en helårig næring som skaper gode verdier for både leverandører, lokalsamfunn og gjestene. Vi betrakter nettverk som et viktig verktøy for å oppnå våre mål. Vi kan lære av og om hverandre, utforske felles muligheter og arbeide sammen mot felles mål.

Gjennom prosjektet og nettverket AETC (Arctic European Tourism Cluster) ønsker Museum Nord å både bidra til god utvikling for alle involverte i prosjektet men også naturlig nok selv å høste gode resultater. Det er store forskjeller mellom regionene i landene, rent sesongmessig, i forhold til antall besøkende. Om sommeren, når det er «full fart» i Museum Nords region er det nesten helt stille i Levi, Finland. Levi har mer enn 25.000 senger som er fulle om vinteren – og tomme om sommeren. For å skape helårige arbeidsplasser, en mer stødig inntekt og utnytte kapasiteten bedre arbeides det nå med å bringe turister til Levi også om sommeren.

Store mengder snø blir spart under isolerende duk, for å kunne brukes til en tidlig sesongstart. Bildene er tatt ca kl 23 på kvelden, i et utrolig vakkert sommervær.

Også andre steder har innovative, suksessfulle tilnærminger til nye sesonger og aktiviteter. I Yllas kan du oppleve naturen på sykkel – hele året. Ved innsjøen Tuusula holdes det konserter som nytes fra båter på vannet (bildet nedenfor).

Kultur som verktøy Og kulturens egenverdi

Felles for alle tre landene er at vi ønsker å sette større søkelys på kultur i alle former. Ved å markedsføre eksisterende kulturtilbud og utvikle nye tilbud som passer regionen og målgruppene er målet å øke tiden en gjest tilbringer i regionen. Vi ønsker også å nå nye målgrupper.

På denne nettverkssamlingen har vi diskutert, hørt og lært om kultur. Kultur er jo «alt»: musikk, kunst, kulturhistorie, bygninger, levesett, mat – og mer. Hvordan kan vi inkorporere dette som en del av tilbudet for en gjest? Og hva er mest interessant for hvilken målgruppe?

Dolores Semeraro fra Experimental Travel oppfordret oss til å forsøke å forstå den reisendes behov og ønsker. Vi fikk også høre om interessante nye produkter i området, og også oppleve joik. I Levi besøkte vi dessuten en utstilling om samisk liv: «Samiland».

Turoperatører, Eksperter og markedsinnsikt

For å belyse muligheter og utfordringer fikk vi blant annet høre interessante innlegg om markedstrender og -tall fra turoperatører. Disse turoperatørene er godt kjent i vår region og har allerede mange kunder som reiser hit. Vi fikk tips og tilbakemeldinger på hvordan vi etter deres syn kan bygge videre på de ressursene vi har for å møte markedenes behov. Vi fikk også høre fra «eksperter» knyttet til ulike tema innen kultur, feks mat. Blant disse var vår egen Hege som holdt en presentasjon om Museum Nords arbeid med å skape gode museumsopplevelser for et stort antall gjester gjennom året. Hege var også leder for en av workshopene om kultur og produktutvikling.

Gjennom blant annet produkttilpasning, kundeforståelse, økt synlighet, salg og markedsarbeid – kan vi komme nærmere målet om å gjøre kultur enda mer tilgjengelig og interessant for gjester. Kulturtilbudene kan da også bli en enda sterkere faktor i å skape helårige tilbud til glede for både gjester, ansatte og fastboende.

Turoperatører ga oss verdifull markedsinnsikt gjennom presentasjoner og panelsamtaler. Jan Badur fra Nordic Marketing presenterte nyttige fakta med oss. Hege delte noen av Museum Nord suksesskriterier i forhold til reiseliv og produktutvikling.

NETTVERK som verktøy

Gjennom å møte andre knyter vi nettverk som er viktig og nyttig for oss for videre arbeid. Vi blir kjent med flere som har samme utfordringer som oss, eller som har lyktes bedre, eller som ønsker å lære av våre erfaringer. Nettverket er gjensidig nyttig for alle parter.

Å bli kjent med andre som har samme utfordringer, gode løsninger og annen innsikt enn deg selv kan være svært verdifullt.

NESTE: Salgsworkshop i september

Vi ser allerede frem til neste samling som finner sted i Harstad i september. Da skal vi møte en rekke turoperatører for å presentere våre museumstilbud til dem.

Flere nyheter

pangstart på sommerseongen!

Pangstart på sommersesongen: Sortland Museum åpnet sommersesongen lørdag 15. juni med besøk av ca 150 gjester!

Avslutning av Coastal Memory fort

Coastal Memory Fort-prosjektet går mot slutten, og denne uka har det vært avsluttende prosjektmøte og seminar i Lourinhã i Portugal.

Lofoten som bærekraftig matdestinsjon

I september 2023 var om lag 30 personer samlet i Kabelvåg i Lofoten for å diskutere, tenke og snakke sammen om Lofoten og bærekraftig matkultur. Gjennom metodene «hybridforum» og «utopiverksted» var deltakere med å forme samtalen om hva lokal matkultur vil si for dem.