Snart klart til byggestart

13 juni 2024

Arbeidet med å klargjøre tomta hvor nybygget «Otolitten» skal ligge er snart ved veis ende. Otolitten blir et vakkert bygg som blir en sentral del av opplevelsene i SKREI.

Arbeidet med tomta begynte i mai. Før dette ble eksisterende bygninger på tomta revet (du kan lese mer om den saken her). Skrei Eiendom AS, som bestyrte rivinga, benyttet muligheten til et ombruks-tiltak ved å gi bort alle brukbare materialer.

Bilde av anleggsarbeider som ser ut over tomta til SKREI

Det er tatt ut mengder med fjell og også noe løsmasser. Sprenging, graving og bortkjøring av masser vitner om det spennende som skal komme på tomta.

Tomta hvor Otolitten skal bygges er nå sprengt ut. Det er fjernet både noe løsmasser og mye masser av fjell. I dybde går de største utgravningene 6- 7 meter nedover mens på andre områder er det minimalt med inngrep. Vi ønsker å bevare så mye som mulig av vekster og landskapsformasjoner samtidig som vi må ivareta behovet for siktlinjer. For eksempel er det viktig at man kan se Vågakallen når man kommer ut av Otolitten på den siden som vender mot sjøen og Galleri Espolin.

Arbeidet med å fjerne løsmasser og rydde opp langs sidene av tomta der hvor parkeringsplassene skal være er i full gang. Prosjektleder for SKREI, Jens-Henrik Andersen, forteller at arbeidet ligger godt foran skjema. Blant annet fordi vi anvender et lokalt deponi har vi spart både tid og miljøet. Steinmassene er dessuten ideelle å arbeidet med og er klare til videre bruk.

Snart klart for byggestart

Om kort tid vil tomten stå klar til byggestart. Andbudspapirene er lagt ut og interessenter er kommet på banen. Jens-Henrik sier at det er håp om å komme i gang med byggestart på tomta allerede tidlig høst 2024.

Videre nå på forsommeren skal det etableres midlertidige parkeringsplasser for sommeren, slik at besøkende til Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofotmuseet enkelt kan oppleve området. Det blir anlagt en hovedparkeringsplass i samband med oppføringen av «Otolitten». Otolitten er planlagt åpnet i 2026. Det er med glede og spenning av vi kan si at det er snart klart for byggestart!

Store mengder fjellmasser er sprengt ut og lagret i lokalt deponi.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.