Museum nord på konferanse for kreativ næring

24 juni 2024

«Dette er en konferanse dedikert til å gi kunnskap og inspirasjon til alle som jobber innen kreative næringer og reiseliv.» Dette sier prosjektleder Andreas Andersen Sjøvoll og Sigrid Ina Simonsen i Innovasjon Norge Arktis og NHO Arktis om konferansen for kreativ næring.

Mer enn 100 personer som arbeider med eller i tilknytning til kreative næringer og reiseliv var samlet i Harstad 21. juni. Anledningen var «konferanse for kreativ næring», en konferanse i regi av Innovasjon Norge Arktis og NHO Arktis.

Programmet favnet bredt og hadde som mål å sette lys på hvordan kulturaktører, reiselivsbedrifter, offentlige instanser og andre kan samarbeide på tvers av sektorer, nivåer og geografi for å utvikle kulturtilbud. Konferansen bød også på historier og gode erfaringer fra kultur- og reiselivsbransjen.

Ringvirkninger

Konferansen ønsker å vise hvordan kultur kan skape attraktive lokalsamfunn for både lokalbefolkning og innbyggere. Både kultur- og kreative næringer fører meg seg positive opplevelser for flere parter – ikke minst arbeider det ofte svært kreative mennesker i kreativ næring. Dette kan være svært viktig når det skal utvikles nye løsninger, nye tilbud og nye ideer.

Museum nord og reiseliv

Museum Nord ved Hege Anita Eilertsen presenterte sin virksomhet særlig knyttet til reiseliv. Hurtigrutemuseet, Lofotr Vikingmuseum og SKREI ble særlig løftet fram i denne sammenhengen. De ble brukt som eksempler på store satsninger, gode resultater og utvikling av helårige attraksjoner. Det ble også vist til SKREI for verdiskapning og ringvirkningsanalyser, til stor interesse for publikum.

Det ble også nevnt at vi i reiselivssammenheng forholder oss til tre forskjellige destinasjonsselskaper og tre destinasjoner med ulike gjestestrømmer og sesonger. Museene våre har ulike unike egenskaper. Noen av museene har åpent hele året, andre bare deler av året. Alle er like viktige i forhold til sitt publikum. Våre dyktige ansatte bidrar både med å utvikle og drive enkeltmuseene, prosjektene og organisasjonen Museum Nord. Vi er også heldige som har en bred miks av kompetanse hos våre ansatte og at vi dermed ofte får jobbe med felles prosjekter eller oppgaver som krever et felles løft.

Vi takker for at vi fikk være tilstede på konferanse for kreativ næring og fortelle om våre 21 museer, våre mange prosjekter og ambisjoner.

Xn-konferansen er en del av Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreativ næring, støttet av Troms fylkeskommune.

Bildet viser dansegruppen Kartellet

Konferanse for kreativ næring ble åpnet med et fantastisk flott innslag av dansegruppe «Kartellet«.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.