Hurtigrutemuseet vurderes for «European Museum of the year award 2025»

28 juni 2024

European Museum of the Year (EMYA) er en prestisjefylt pris som deles ut hvert år av European Museum Forum. EMYA skal bidra til å fremme arbeid som gir fremragende publikumsopplevelser, er innovative og kan vise til gode, bærekraftige løsninger i museumssektoren.

Det er med stor stolthet at vi kan melde at Hurtigrutemuseet på Stokmarknes er med i nominasjonsprosessen! Det er en lang og krevende prosess å komme gjennom nåløyet. Hurtigrutemuseet har nå kommet inn på «den lange listen» over dem som kan bli nominert.

lang og krevende prosess

Det er en lang prosess å komme inn blant de museene som skal inn på listen over nominerte. Først skal det skrives en søknad fra det enkelte museum. Juryen får inn en mengde søknader og skal sortere ut de museene som de mener innehar spesielle kvaliteter. Disse museene havner på «den lange listen» (long list). Museene skal i utgangspunktet være særegne og fremstå med høy kvalitet både i det internasjonale og nasjonale museumslandskapet. Museene skal også være nye (ikke ha drevet mer enn 4 år innen prisutdelingen).

Kommer museet med på «den lange listen» så får museet besøk av et jurymedlem. Jurymedlemmet skal besøke, inspisere, fotografere og skrive en rapport. Det skal da avgjøres om museet skal inn på «den korte listen» (shortlist) og videre vurdering derfra. Kommer museet inn på «den korte listen» får man et hemmelig besøk av et jurymedlem. Deretter faller juryens avgjørelse om hvorvidt museet kommer inn på listen over de museene som faktisk nomineres til prisen European Museum of the Year Award. Det foreligger strenge kriterier gjennom hele prosessen.

Jurybesøk EMYA

Vi er allerede veldig stolte! Hurtigrutemuseet er blant de som nå er kommet med på «den lange listen» og har mottatt offisielt jurybesøk. Jurybesøket på Hurtigrutemuseet fant sted fredag 28. juni 2024.

Jurybesøk HRM EMYA
Når offentliggjøres resultatene?

Alle som har søkt om å bli vurdert til EMYA får beskjed i januar hvorvidt museet er blant de endelig nominerte. De nominerte inviteres til å presentere sitt museum på EMYAs årlige konferanse i mai. Der blir vinneren annonsert på konferansens siste dag. I tillegg til hovedprisen deles det ut en rekke spesialpriser.

EMYA har gjennom årene utviklet seg til å bli en rekke priser, hver av dem med sin bestemte profil. For eksempel gis European Council Prize til museer som har vist særlig mot og egenskaper i å fremme demokrati, Silletto Award tildeles museum som har særlig posisjon i lokalsamfunnet – og så videre.

Tidlige vinnere

Siden oppstart av EMYA har kun ett norsk museum vunnet hovedprisen til EMYA. Prisen ble tildelt Alta Museum i 1993. Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten var blant de nominerte i 2013.

Hurtigrutemuseet har også tidligere fått heder og ære

Uansett om Hurtigrutemuseet går videre og inn på listen blant de endelig nominerte føler vi oss allerede som vinnere! Tidligere har museet blitt kåret til ett av de beste maritime museene i Europa, vært en av tre nominerte til «Årets Museum 2024» (Norges Museumsforbund). At museet har markert seg så tydelig at vi faktisk er med på «den lange listen» til EMYA er fantastisk! Vi er svært spente på om vi passer det neste nåløyet i prosessen.

Photo of two happy museum men receiving the diploma
«Vi føler oss som vinnere selv om vi ikke vant! «
Det sier direktør Geir Are Johansen og avdelingsdirektør Brynjar Pettersen i Museum Nord.

Norges museumsforbund om Emya-prisene:

«EMYA-prisen deles ut til et museum som bidrar til vår forståelse av verden på en betydelig måte samt bidrar i utviklingen av nye paradigmer og profesjonelle standarder i museer. Vinneren viser kreative og fantasifulle tilnærminger i produksjonen av kunnskap til tolkning, presentasjon og sosialt ansvar. Museet er transparent med kjerneverdier innen demokrati, menneskerettigheter og interkulturell dialog, bærekraft, inkludering og samfunnsdeltakelse, anerkjenner konflikter og har motet til å konfrontere dem.»EMYA-prisen deles ut til et museum som bidrar til vår forståelse av verden på en betydelig måte samt bidrar i utviklingen av nye paradigmer og profesjonelle standarder i museer. Vinneren viser kreative og fantasifulle tilnærminger i produksjonen av kunnskap til tolkning, presentasjon og sosialt ansvar. Museet er transparent med kjerneverdier innen demokrati, menneskerettigheter og interkulturell dialog, bærekraft, inkludering og samfunnsdeltakelse, anerkjenner konflikter og har motet til å konfrontere dem.

Prisen ble etablert i 1997 i regi av Europarådet, med ønsket om å anerkjenne det eksemplariske innen den europeiske museumsscenen. The European Museum Forum (EMF) bidrar med det juridiske og organisatoriske rammeverket for den årlige European Museum of the Year Award-ordningen.»

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.