Ny Styreleder i Skrei Eiendom AS

01 juli 2024

I midten av mai ble Jonas Tetlie valgt som ny styreleder for Skrei Eiendom AS. Skrei Eiendom AS skal eie og forvalte bygningsmassen ved Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, samt nybygget Otolitten. Tidligere styreleder gjennom mange år, Johannes Rørtveit, ble takket av.

Til daglig er Jonas Tetlie administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner AS. Oppgaven som styreleder i Skrei Eiendom AS kommer i tillegg.

Jonas Tetlie tar over rollen som styreleder etter Johannes Rørtveit. Han sier at Johannes har lagt ned et godt arbeid. Johannes, sammen med styringsgruppa forøvrig, har skapt et godt fundament.

Tetlie sier at SKREI er et veldig spennende prosjekt. Å få vise frem historie og kulturarv etter Lofotfisket er viktig, likeså å få fortelle om betydningen av Lofotfisket. Han ser frem til å ta over som leder i styringsgruppa for Skrei Eiendom AS. Skrei Eiendom AS skal forvalte bygningsmassen som vil huse SKREI.

Tetlie har lang erfaring med prosjektstyring og ser frem til å ta fatt på oppgavene som ny styreleder i Skrei Eiendom AS. Vi ønsker Jonas velkommen «på laget» som skal realisere SKREI.

storvågan
SKREI, illustrasjon av LPO arkitekter. Otolitten ligger i midten av bildet, omgitt av Galleri Espolin, Lofotmuseet, Lofotakvariet og Nyvågar Rorbuhotell. SKREI ligger i Storvågan, Kabelvåg.
SKREI åpner i 2026

Museum Nord har sammen med partnere jobbet med planene for SKREI i mange år. SKREI har nå har støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Høsten 2021 fikk vi det endelige klarsignalet fra regjeringen om å begynne å bygge SKREI.

SKREI realiseres i Storvågan, Kabelvåg – i hjertet av Lofoten, på det stedet den kommersielle handelen med skrei startet. SKREI vil omfatte flere attraksjoner: Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin – i tillegg til det nye, store bygget vi nå skal føre opp; Otolitten.

LPO arkitekter, med Expology AB og Asplan Viak på laget, vant arkitektkonkurransen. Høsten 2023 klargjøres tomta for nybygget «Otolitten». I 2024 starter byggingen. I 2026 åpner vi SKREI.

Parallelt med dette arbeider Museum Nord tett med Expology AB for å skape innholdet til hovedutstillingen i Otolitten. Asplan Viak jobber blant annet med å prosjektere og tilrettelegge tomt og uteområder til Otolitten.

Otolitten åpner i 2026. Deretter fortsetter vi arbeidet med å gjøre SKREI til en større helhet. 

Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin skal knyttes enda tydeligere inn i SKREI, gjennom forbedringer av anlegg og utvikling av formidlingstilbudene. Uteområdene skal oppgraderes ytterligere.

SKREI blir et senter for opplevelser og kunnskap om Norges viktigste fisk. Du kan lese mer om SKREI her, både bakgrunnsinformasjon og nyhetssaker.

Vågakallen and SKREI. SKREI becomes a center for experiences AND knowledge about Norway's most important fish
Otolitten, illustrasjon av LPO arkitekter. Vågakallen ruver i bakgrunnen.

Flere nyheter

Styrbjørn på vei nordover

I disse dager er slepebåten D/S Styrbjørn på vei nordover mot Kyststevnet i Bodø, før den går videre til sitt nye hjem i Narvik!

Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater

Bli med på en unik og spennende opptreden av Arctic Ghost Train av RAF med Stellaris DansTeater på Narvik Museum!

Skjøtsel på Rallarveien

Skjøtsel på Rallarveien: driftsansvarlig Håvard og avdelingsdirektør Jon opp til Rallarveien for å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold.